Wordt Belgacom Duits?

Geruchten doen de ronde in de telecomwereld als zou de verwachte overname van Belgacom in de maak zijn. De naam van de Duitse operator Deutsche Telekom wordt genoemd, al willen Belgacom noch Deutsche Telekom de geruchten bevestigen. Of Deutsche Telekom onze nationale operator geheel dan wel gedeeltelijk zou overnemen, is evenmin bekend.

Jean-Luc Gustin, vennoot bij Arthur Andersen en verantwoordelijk voor de afdeling Technologieën, Media en Communicatie, is een kenner van de telecomsector. Zou het hem verwonderen als er een alliantie tussen Belgacom en Deutsche Telekom wordt gesmeed?

Jean-Luc Gustin (Arthur Andersen). Neen. Gezien de evolutie van de strategie van Deutsche Telekom zijn dit logische geruchten. Na het verlies van France Télécom moet Deutsche Telekom zijn Europese portefeuille opnieuw verder uitbouwen. Er is in Europa echter geen enkele grote partner meer die het bedrijf toegang zou kunnen verlenen tot tientallen miljoenen klanten. Deutsche Telekom is verplicht om stapsgewijs te groeien. Het bedrijf moet opnieuw het vertrouwen winnen, zowel in de ogen van de markten als van de andere operatoren. Het zou mij niet verwonderen mocht Deutsche Telekom na Belgacom ook nog andere kleine marktdeelnemers opslorpen, die echt duidelijke complementaire troeven te bieden hebben. Ik denk aan het Finse Sonera of Swisscom.

Trends. Is Deutsche Telekom de Europese operator die de meeste belangstelling in Belgacom heeft?

Deutsche Telekom staat alleszins in de kop van de lijst. De andere operatoren die belangstelling zouden kunnen tonen, zoals KPN of France Télécom, hebben al aanzienlijke participaties in België. Het Britse BT heeft daarentegen nog nooit overeenkomsten gesloten met andere publieke operatoren. En de strategie van het Spaanse Telefónica is dan weer zeer weinig toegespitst op Noord-Europa.

Het was dus logisch dat Deutsche Telekom ooit zijn oog op België zou laten vallen. En de mogelijkheden om deze markt aan te boren, zijn niet onbeperkt. Door Belgacom over te nemen – een bedrijf dat zeer grote marktaandelen behouden heeft – zou Deutsche Telekom op twee fronten zijn slag thuishalen. Het bedrijf zou de hand leggen op een van de fameuze UMTS-licenties dankzij de overheersende Belgische mobiele operator Proximus. Tegelijkertijd zou het bedrijf de enorme risico’s vermijden die andere UMTS-licentiehouders moeten nemen die nu niet op deze markt aanwezig zijn.

Maar voor Belgacom zou het een goede deal zijn?

De status-quo is geen optie. Op zijn eentje loopt Belgacom het grote risico aan snelheid in te boeten. Een beursgang had een mooie zaak kunnen zijn voor de staat en de aandeelhouders die hun participaties willen omzetten in klinkende munt, maar op industrieel vlak zou dat geen waarde gecreëerd hebben. Integendeel, er zouden veel meer eisen aan Belgacom worden opgelegd, terwijl de Belgische markt klein is. Dat zou schadelijk zijn geweest voor het bedrijf.

Als de alliantie tussen Deutsche Telekom en Belgacom werkelijkheid wordt, zal dit in de eerste plaats leiden tot enorme operationele samenwerkingsverbanden inzake technologische implementatie. Vooral als de autoriteiten het licht op groen zetten voor de overeenkomst tussen Deutsche Telekom en het Amerikaanse bedrijf Voice Stream. Beeld u zich het schaaleffect eens in.

Gezien de zeer sterke economische banden tussen België en Duitsland, zou de overeenkomst bovendien een aantal grote klanten veiligstellen, en zelfs nieuwe klanten aantrekken.

Tot slot wil ik eraan herinneren dat Deutsche Telekom al drie jaar actief is op een markt die wordt gekenmerkt door een zeer agressieve deregulering, in het bijzonder in de lokale lus ( nvdr – de laatste meters van het netwerk die de consumenten verbinden met de centrales zullen in België midden november worden opengesteld voor de concurrentie). Een ervaring waar Belgacom veel baat bij zou hebben. Tot slot zou Belgacom wat het internet betreft de fantastische economische hefboom T-Online kunnen aanwenden, het internetfiliaal van Deutsche Telekom met een echt Europese dimensie.

Kon deze alliantie worden voorspeld?

De aankondiging van de samenwerking tussen Deutsche Telekom en de mobiele operator Ben ( nvdr – het mobiele filiaal van Belgacom in Nederland waarin Deutsche Telekom onlangs een belang van 49,9% heeft genomen), was voor mij een van de belangrijkste indicatoren van de toenadering. Het was voor Belgacom de beste manier om zich te wapenen tegen een eventueel bod van Deutsche Telekom op de UMTS-licentie in België, aangezien het nauwelijks denkbaar is dat twee bedrijven die partners zijn in het ene land, de strijd met elkaar aanbinden in een naburig land.

Rik Daems, minister van Telecommunicatie maar ook van Overheidsbedrijven, schatte in recente interviews het gewicht van Belgacom op “meer dan 400 miljard frank”. Is dat volgens u een realistische basis voor deze alliantie?

Zonder een voorafgaande gedetailleerde studie is het riskant om er een cijfer op te plakken. Als het cijfer voor de volledige groep staat, kunnen we op zijn minst stellen dat het zeer conservatief is.

XAVIER DEGRAUX

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content