PROXIS EN FRONTSTAGE

Ondanks de resultaten van de Grid-enquête (zie hierboven) blijft de virtuele boekhandel Proxis, die nu een kleine negentig mensen tewerkstelt, optimistisch. Proxis meldde enkele weken geleden dat zijn omzet in het tweede kwartaal tot 80 miljoen frank was gestegen, een verviervoudiging. Maar hoe staat het met de verliezen van de on-lineretailer, die ook in Duitsland en Frankrijk wil starten?

De jaarrekening voor 1999 toont dat Proxis België NV vorig jaar maar 22 miljoen frank overhield van zijn 105 miljoen frank omzet na aftrek van de ingekochte boeken en cd’s. De post ‘diensten en diverse goederen’, waarin onder meer de marketing- en transportkosten zitten, veegde met zijn 58 miljoen frank die 20% verkoopmarge ruimschoots weg. Onder meer de personeelskosten van 32 miljoen frank dreven het bedrijfsverlies zelfs op tot 83 miljoen frank, wat bijna een verdubbeling was tegenover 1998.

Proxis, waarin onder meer Mitiska investeert en dat een beursnotering ambieert, verloor met andere woorden evenveel als het inkocht.

“Onze marge nu is vergelijkbaar met die van Amazon – 21%,” zegt gedelegeerd bestuurder Kurt Staelens. Een lichte verbetering dus tegenover de geciteerde 20% uit 1999. “Maar die marge groeit, onder meer doordat we nu groot genoeg zijn om in een aantal gevallen rechtstreeks aan te kopen, wat ons tien procentpunten extra marge geeft, en omdat we nu ook focussen op alternatieve inkomsten: bannering, promotionele links binnen e-mails, inserts in onze verpakkingen enzovoort.”

Eind vorig jaar zat Proxis België met een negatief eigen vermogen van bijna 36 miljoen frank, iets wat is opgevangen door de 5 miljoen euro (200 miljoen frank) aan converteerbare obligatieleningen die de aandeelhouders intussen hebben verstrekt. Gezien het ritme van de bedrijfsverliezen moet dat geld echter ongeveer zijn opgegeten. “We werken aan een kapitaalverhoging,” verzekert chief financial and operations manager Steven Pyck, de Unilever-man die het Proxis-team enkele maanden geleden kwam versterken. Proxis hoopt tegen eind 2002 break-even te draaien.

Concurrent Frontstage ( Intellignet NV), die vorig jaar maar 15,5 miljoen frank omzette en een bedrijfsverlies van 14 miljoen frank optekende, hoopt al eind dit jaar rendabel te zijn. Hoofdzakelijk door een strikte kostenbeheersing en door een co-marketingstrategie met Kinepolis, dat in juli via een bescheiden kapitaalverhoging van 2,5 miljoen frank 50% van de aandelen nam. “Onze personeelskosten – zes mensen, de twee oprichters inbegrepen – swingen niet de pan uit,” zegt Frank De Smedt van Frontstage, die meer dan een verdubbeling van de omzet verwacht.

Frontstage had eind 1999 amper 58.000 frank aan vorderingen op klanten uitstaan, vergeleken bij de ruim 14 miljoen frank van Proxis. “Frontstage levert na betaling,” zegt Steven Pyck. “Wij bij Proxis daarentegen verlagen de drempel door ook betaling via overschrijving toe te laten. Na de levering dus.” In de praktijk blijken nogal wat klanten de toegestuurde factuur te vergeten, wat de aanzienlijke post aan handelsvorderingen verklaart. Zegt Steven Pyck: “De situatie is aan het verbeteren. We sturen nu twee herinneringen en geven de zaak daarna door aan een advocaat.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content