Regering-De Croo heeft akkoord over energiemaatregelen: dit verandert aan uw factuur

Archiefbeeld: Tinne Van der Straeten en Alexander De Croo © belga

Het kernkabinet is het maandag eens geraakt over een reeks energiemaatregelen. De btw-verlaging op gas en elektriciteit naar 6 procent wordt definitief op 1 april, gekoppeld aan de accijnshervorming. Voorts wordt het uitgebreid sociaal tarief per kwartaal afgebouwd en is er een akkoord over de lagere voorschotfacturen voor energie.

De definitieve btw-verlaging was politiek gekoppeld aan de accijnshervorming vanaf 1 april van dit jaar. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) maakte enkele weken geleden zijn voorstel wereldkundig.

Daarin maakt hij een onderscheid tussen een basisverbruik aan energie en een meerverbruik. Als de prijzen boven een bepaalde grenswaarde komen, dalen de accijnzen voor het basispakket. De top van de federale regering ging maandag akkoord met de plannen.

Die worden nu zo snel mogelijk via een elektronische ministerraad goedgekeurd, alvorens ze hun parlementair parcours kunnen aanvatten.

Slag om de arm

Wel voegt de regering de voorwaarde toe dat mocht er een hevige prijspiek opduiken, de modaliteiten van de inwerkingtreding opnieuw tegen het licht worden gehouden.

Van Peteghem moet er ook over waken dat de hervorming geen impact heeft op de btw-recuperatie voor zelfstandigen.

Vooruit: ‘Btw-verlaging is definitief’

De socialisten zeggen in een eerste reactie dat ze zijn tevreden met de overeengekomen energiemaatregelen en benadrukken dat de btw-verlaging definitief is.

“Met Vooruit verlagen we de energiefactuur van de Vlamingen. De btw-verlaging naar 6 procent is definitief”, zegt Kamerfractieleidster Melissa Depraetere.

Sociaal tarief wordt uitgefaseerd

Verder komt er een stapsgewijze uitfasering van het uitgebreid sociaal tarief. De regering voerde dat begin 2021 door zodat ongeveer een miljoen gezinnen – twee miljoen personen – ervan kunnen genieten, maar er gingen al langer stemmen op om die uitbreiding niet te handhaven.

Het is de bedoeling dat de uitbreiding in het tweede kwartaal wordt afgebouwd naar 75 procent, naar 25 procent in het derde kwartaal en dus naar nul in het laatste kwartaal.

Ook bij de uitfasering kan een herinvoering of een aangepast systeem worden overwogen indien er een prijspiek optreedt.

Het is ook de bedoeling dat het referentietarief in het kader van de sociale tarieven vanaf 1 april wordt aangepast. Dat gebeurt op basis van een voorstel van energieregulator CREG.

De hervorming van het sociaal tarief – dat voor sommigen vandaag als te zwart-wit wordt beschouwd – is voer voor de onderhandelingen in maart.

Voorschotfacturen

Tot slot komt er een verplichting voor energieleveranciers om de voorschotten aan te passen aan de dalende prijzen. Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) en staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand (Open VLD) sloten daarover een protocol af met sectorfederatie FEBEG.

In dat akkoord zou er een passage komen om dat bindend te maken. Het gaat om consumenten die in de periode van augustus tot november, toen de prijzen enorm piekten, ingetekend hebben op contracten die ze toen van de leveranciers aangeboden kregen.

Zij moeten nu verplicht worden gecontacteerd en dat wordt afdwingbaar. Leveranciers die de verplichting aan hun laars lappen, kunnen een waarschuwing en zelfs een boete krijgen.

Partner Content