Grote Nederlandse bedrijven vanaf 2022 verplicht meer vrouwen in top aan te nemen

© Getty Images

Grote Nederlandse bedrijven zijn vanaf 1 januari verplicht om meer vrouwen in de hoogste echelons te benoemen.

Een wetsvoorstel om een zogeheten vrouwenquotum of streefcijfer aan te houden in de top van het bedrijfsleven werd in september aangenomen. De wet zou eigenlijk niet nodig moeten zijn, schreef demissionair minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker destijds, maar is ‘noodzakelijk als duw in de rug van het bedrijfsleven om nu eens een keer echt werk te maken van diversiteit’.

Met de wet worden grote vennootschappen verplicht om in hun bestuursverslagen te rapporteren over de plannen om het aantal vrouwen en mannen in de top gelijk te krijgen. Bij beursgenoteerde bedrijven moet de raad van commissarissen voor zeker een derde bestaan uit vrouwen en zeker een derde uit mannen. Voor het overgrote deel van de bedrijven komt het erop neer dat de komende jaren voor iedere man die vertrekt een vrouw wordt benoemd, totdat het quotum is gehaald.

Grote naamloze en besloten vennootschappen worden verplicht om streefcijfers op te stellen om de verhouding tussen mannen en vrouwen in de leiding van het bedrijf evenwichtiger te maken. Daarover moeten ze jaarlijks rapporteren. Het gaat om ongeveer 5.000 bedrijven die niet beursgenoteerd zijn.

Partner Content