“Liever goud dan olie”

Bokkensprongen zijn schering en inslag in de grondstoffensector, maar volgens JPMorgan moeten we een langetermijnperspectief aanhouden.

Sinds het begin van het jaar kent de grondstoffenmarkt sterke schommelingen. In die omstandigheden is het voor voorzichtige beleggers moeilijk om te weerstaan aan de verleiding om alle grondstoffenaandelen ineens te verkopen. Maar om ons op de lange termijn te kunnen concentreren, moeten we de kortetermijnbeschouwingen negeren, zo stelt Nicole Vettise, de grondstoffenspecialiste van JPMorgan.

Op dit ogenblik zijn er redenen genoeg om ons zorgen te maken over de grondstoffensector. Maar hoe ziet de toekomst eruit?

> De Henry Tax. De Australische overheid heeft er om de staatskas te vullen niet beter op gevonden dan een nieuwe belasting op de exploitatie van de Australische ondergrond uit te vinden. Het zou gaan om een taks van 40 % op de bedrijfsinkomsten van de mijngroepen. Dat houdt een stijging in van 43 tot 57 % van de huidige belasting. “De belasting zou maar vanaf 2012 geïnd worden en het gaat op dit ogenblik ook nog maar om een voorstel. Tegen 2012 zullen er nog verkiezingen plaatsvinden en de kans dat die belasting er nooit komt, is reëel. Bovendien hebben grote mijnbouwbedrijven, zoals Rio Tinto, al laten weten dat ze als de belasting er toch zou komen, hun investeringen in het land zullen terugschroeven”, zo relativeert Nicole Vettise. Zij vindt de reactie van de markt op het nieuws overdreven, vooral omdat de impact van de belasting op de resultaten van de grote groepen uiteindelijk niet meer dan 10 % zou bedragen.

> De Griekse tragedie. Ook de financiële zorgen van Griekenland hebben op de grondstoffensector gewogen. De markt is gekrompen omdat er gevreesd werd voor een sterke vertraging van de Europese groei en dus van een mindere vraag naar grondstoffen. In de jaren 90 was Europa een van de grootste verbruikers van grondstoffen. Sindsdien zijn China en Azië (zonder Japan en China) de grootste klanten van grondstoffenproducenten geworden. “De markt onderschat het gewicht van Europa op de sector en heeft dan ook overdreven gereageerd op de financiële perikelen in Europa”, zo verduidelijk de grondstoffenspecialiste.

> Vertraging in China. Het vooruitzicht van een economische vertraging in China heeft de sector de voorbije weken ook doen huiveren. En terecht. China is in de loop der jaren een van de grootste verbruikers van grondstoffen ter wereld geworden. “De Chinese groei neemt inderdaad af. Maar met een groei van 8 à 9 %, waar de recentste schattingen van uitgaan, moeten we ons echt geen zorgen maken. Bovendien komt de consumptie van basismaterialen in India nog maar net op gang. Dat zou de sector weer een duw in de rug kunnen geven”, voegt Nicole Vettise er nog aan toe. Zij is duidelijk in haar schik met de recentste gebeurtenissen die de grondstoffensector door elkaar hebben geschud.

Eigenlijk moeten die gebeurtenissen, die op de prijzen hebben gewogen, volgens de specialiste van JPMorgan gezien worden als kansen om kwaliteitsaandelen goedkoop te kunnen oppikken. Zelfs de ecologische ramp die zich momenteel in de Golf van Mexico voltrekt, is vanuit beursperspectief positief voor de producenten. “De olievlek die de kust van Florida bedreigt, zal wegen op het aanbod en de olieprijzen de hoogte in stuwen. Zeker als deze catastrofe tot nieuwe, striktere maatregelen voor olieboringen in de diep-zee zal leiden”, zo verklaart Nicole Vettise.

Selectief blijven

Natuurlijk hebben niet alle grondstoffen gunstige fundamentals. Selectief blijven, is de boodschap.

Een voorbeeld: moeten we palladium of platina kopen? Beide edele metalen lijken op elkaar, maar hun vooruitzichten verschillen. Ze worden alle twee gebruikt in katalysatoren voor auto’s, platina voor dieselmotoren en palladium voor benzinemotoren. In de Verenigde Staten worden er veel meer wagens met een dieselmotor verkocht, maar in China kiezen bestuurders massaal voor een auto die op benzine rijdt. Als we weten dat de Amerikaanse automarkt achteruitgaat en de Chinese volop in ontwikkeling is, dan is het duidelijk dat we ons beter op palladium richten en niet op platina.

Algemeen is JPMorgan positief wat de vooruitzichten voor de basismetalen betreft. Aluminium laten ze wel liever links liggen omdat de fundamentals ervan – met onder andere een overvloedig aanbod en een stagnerende vraag – weinig goeds voorspellen.

Goud is een van de metalen die in het fonds van JPMorgan dat belegd is in grondstoffen, zwaar doorwegen. “Goud is een defensieve belegging, maar dat is niet alles. Het is ook losgekoppeld van de basismetalen, we kunnen ons ermee indekken tegen inflatie en schommelingen van de dollar en het aanbod is beperkt, terwijl de vraag, onder andere vanuit de centrale banken, aanhoudend toeneemt”, zo stelt Nicole Vettise, die zeer positief is wat de vooruitzichten voor dit edelmetaal betreft.

Het fonds onderweegt echter energie, vermits de gasprijs niet meteen zal stijgen en de olieprijs de fundamentals van de markt niet weerspiegelt. “Wij zijn ervan overtuigd dat de olieprijzen op lange termijn zullen stijgen. Maar op dit ogenblik weerspiegelen ze de marktfundamentals niet. Ze zijn te hoog. Daarom hebben wij ons deels teruggetrokken uit de sector”, zo verklaart ze. “Wij zijn echter nog steeds belegd in ontginningsbedrijven, want hun activiteit zal in de toekomst zeker nog toenemen.” (C)

Door Karine Huet

De ecologische ramp die zich momenteel in de Golf van Mexico voltrekt, is vanuit beursperspectief positief voor de producenten. Nicole Vettise

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content