Wat als AI de mens inhaalt? ‘Een totale verschuiving en we hebben er nog niet over nagedacht’

Trends Summer University. AI wordt essentieel om de levensverwachting van mensen te verhogen. © DANN
Christophe Charlot redacteur Trends - Tendances

Is artificiële intelligentie belangrijker dan pensioen- en belastinghervormingen? De technologie is alomtegenwoordig en roept heel wat vragen op over de mogelijke impact ervan op het bedrijfsleven. “We staan voor een ware intelligentieoorlog tussen de mens en artificiële intelligentie”, klonk het in een van de debatten op de Trends Summer University.

Artificiële intelligentie (AI) ligt op ieders lippen. Zeker sinds OpenAI en zijn intelligente chatbot ChatGPT de technologie in de schijnwerpers hebben gezet. ChatGPT kan gestructureerde – en behoorlijk indrukwekkende – antwoorden geven op uiteenlopende vragen van gebruikers. Maar ChatGPT heeft ook aangetoond dat het heel wat deelnemers aan het examen voor de Amerikaanse balie en een aantal universiteitsexamens kan aftroeven. Veel waarnemers zien de opkomst van de generatieve technologie als een bron van grote opschudding in de bedrijfswereld. Volgens hen is de tijd gekomen om een heleboel managers te vervangen.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat generatieve AI aan bod kwam op de Trends Summer University in Knokke begin september. Elk jaar brengt het event Belgische CEO’s samen om actuele onderwerpen te bespreken. Waarom is AI belangrijker dan pensioen- en belastinghervormingen? En hoe kunnen onze bedrijven er een enorme kans van maken? Dat zijn de grote vragen over de nieuwe technologie.

Naar aanleiding van de publicatie van zijn boek La guerre des intelligences à l’heure de ChatGTP vindt de Franse expert Laurent Alexandre dat er actie moet worden ondernomen: “We staan voor een ware intelligentieoorlog tussen de mens en AI. Het duurt dertig jaar om een ingenieur op te leiden, terwijl AI snel, oneindig en gratis is”, begon hij. “Menselijke intelligentie daarentegen is niet gratis, gaat in staking, besteedt veel tijd aan rookpauzes en neemt vrij om te eten.” De expert maakt zich zorgen. Hij wijst er ook op dat hoewel AI-experts het er niet eens over zijn of de technologie al dan niet een risico vormt voor de mens, “er een consensus bestaat over het feit dat AI binnen 1.000 of 2.000 dagen de mens zal inhalen”. Vanaf dat moment zal “onze cognitieve marginalisatie onvermijdelijk zijn”, vervolgt Laurent Alexandre. “Dat betekent niet dat de toekomst ons niet nodig heeft. Maar we moeten erover nadenken in onze gezinnen, in onze bedrijven en in onze landen. Het is een totale verschuiving en we hebben er nog niet over nagedacht.”

Het duurt dertig jaar om een ingenieur op te leiden, terwijl AI snel, oneindig en gratis is

Laurent Alexandre, auteur

Breed scala

Voor John Abel, de directeur van Google Cloud, “bevindt de technologie zich nog in een opkomende fase. Een opkomst waar we getuige van zijn en die leiders moeten begrijpen”, benadrukte hij. Alle panelleden waren het erover eens dat de technologische evolutie revolutionair is. “Een van de grote veranderingen is dat AI-technologieën vroeger een zeer specifieke taak oplosten, maar nu hebben we AI-modellen die een breed scala van sterk verschillende taken oplossen”, merkte Laurent Sober, medeoprichter en CTO van de start-up Radix. “Dat is transformatief, zowel voor bedrijven als het onze die AI-oplossingen aanbieden, als voor bedrijven en consumenten.”

Als voorbeeld, en om te begrijpen in welke mate generatieve AI in staat is creatieve taken uit te voeren, noemt Marijke Schroos, de CEO van Microsoft Belux, het feit dat we een jaarverslag aan AI zouden kunnen geven en het zouden kunnen vragen om een persbericht en presentatiedia’s te produceren. Dat zou een enorme tijdsbesparing zijn. Dat verklaart Microsofts interesse in OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, waarin de gigant massaal heeft geïnvesteerd om “niet achterop te lopen op de AI-markt en de tools te implementeren in onze software en onze gebruikers te helpen”.

Lees hieronder verder

Hoe ontwrichtend het ook mag zijn, AI is goed op weg en kan niet worden tegengehouden. Hoewel een aantal experts heeft opgeroepen tot een moratorium op AI, rijdt de trein al volop. “Het is onmogelijk om AI tegen te houden”, zegt Laurent Alexandre. “We zouden alle macht aan China geven. We zouden ons niet meer afvragen of we Frans of Nederlands moeten leren op school: Mandarijn zou de dominante taal worden. Om nog maar te zwijgen over het feit dat de maatschappij niet zou aanvaarden dat de Europese gezondheidszorgsystemen in 2050 op hetzelfde niveau zouden staan als die in Zimbabwe vandaag.”

AI, al dan niet generatief, blijkt een steeds belangrijker onderdeel te worden van de gezondheidszorg van de toekomst. De ongelooflijke capaciteit om gegevens te verwerken en er betekenis uit te halen, maakt AI tot een belangrijke troef bij de diagnose en de behandeling van ziekten. Volgens Laurent Alexandre weet AI een miljoen keer meer dan een arts. Het kan de 20.000 miljard stukjes informatie analyseren die nodig zijn om een tumor te begrijpen. Met andere woorden: AI wordt essentieel om de levensverwachting van mensen te verhogen en een remedie te vinden voor ziekten die nu nog ongeneeslijk zijn, zoals de ziekte van Alzheimer.

AI bij de overheid

Buiten die kwesties blijft AI veel hoop – en evenveel vragen – voeden bij bedrijfsleiders. ChatGPT, net als Bard van Google en andere AI-oplossingen, houdt de belofte van een enorme productiviteitswinst op talloze gebieden in.

Hello Customer, de start-up van Leslie Cottonjé, die deel uitmaakte van het panel op Trends Summer University, is gebaseerd op AI. Het analyseert grote hoeveelheden opmerkingen en feedback om bedrijven betere klantervaringen te helpen creëren. Na een aanvankelijk nogal menselijke benadering deed Hello Customer een beroep op technologieën voor natuurlijke taalverwerking, gevolgd door machinaal leren, waardoor het algoritme “zelf opmerkingen kan categoriseren”. Nu kan ChatGPT nog een stap verder gaan en beoordelingen samenvatten om ze beter te begrijpen, of zelfs, op lange termijn, om licht te werpen op hoe de gebruikerservaring kan worden verbeterd op basis van de in aanmerking genomen commentaargegevens. “Dat is de volgende stap: dingen kunnen detecteren in de gegevens en met voorstellen en suggesties komen om te reageren”, voegt Leslie Cottonjé toe.

Radix, waarvan de belofte is “mensen macht te geven door middel van artificiële intelligentie”, maakt gebruik van LLM, de technologie waarop ChatGPT is gebaseerd en die, in een notendop, “de volgende woorden voorspelt”, legt Laurent Sorber van Radix uit.

Ook de overheid begint stilaan de smaak te pakken te krijgen. Nog niet met een echt gebruik van AI, maar ze gebruikt wel al digitale hulpmiddelen om burgers toegang te geven tot overheidsdiensten. “Om het leven van mensen eenvoudiger te maken, moet België werken aan digitale tools die overheidsdiensten toegankelijker maken voor burgers”, zegt Mathieu Michel (MR), staatssecretaris voor Digitalisering belast met Administratieve Vereenvoudiging. “De staat wil alle databanken met elkaar verbinden om ze beschikbaar te maken en diensten te verlenen aan burgers.” Hoewel die tools nog niet gebaseerd zijn op AI, worden wel de eerste stappen gezet om de technologie te gebruiken. En volgens de staatssecretaris zullen er meer intelligente chatbots beschikbaar komen voor burgers om te converseren met de autoriteiten.

Partner Content