HET SUCCESRECEPT VAN ZNA (antwerpen)

Hoe krijg je een groep van negen ziekenhuizen met een ambtenarenimago op het pad van ambitie en efficiëntie? Volgens Bruno Holthof en zijn operationele rechterhand Jef Peeters is dat een kwestie van veel communiceren en geduld.

ZNA wil bruggen bouwen met alle betrokkenen: huisartsen uit de regio, ziekenfondsen (die behandelingen terugbetalen), OCMW’s (die de factuur van onbemiddelde patiënten betalen), personeel, artsen, patiënten en overheid. “We hebben met iedereen overlegd en bekeken wat de noden zijn. Daarna hebben we prioriteiten en afspraken vastgelegd,” zegt Holthof. “De vooruitgang is nu al voelbaar. Een voorbeeld? Omdat ze steeds meer instaan voor de nazorg, vonden huisartsen uit de regio het belangrijk te weten wanneer hun patiënten werden opgenomen. In 2003 registreerden we hier bij 20 % van de patiënten wie de huisarts was. Nu zitten we al aan 60 %.”

“We hebben te veel capaciteit in onze ziekenhuisgroep,” zegt Holthof. “We proberen de kosten constant te houden en de turnaround te realiseren door een stijging van de activiteiten. Daarom zullen we dit en volgend jaar voor 70 miljoen euro investeren. Het grootste deel daarvan komt van de overheid. Onze filosofie is: de domeinen waar we goed in zijn verder uitbouwen en kijken waar de vraag in de regio nog zit. Daarbij schuwen we samenwerking niet. Zo hebben we akkoorden gesloten met het Tropisch Instituut om de aidspatiënten naar hen door te verwijzen, terwijl zij de kinderen met HIV naar ons kinderziekenhuis sturen. Dat zorgt voor schaalgrootte en dus meer efficiëntie.”

Sleutel in de ommekeer is ook het interne boekhoudsysteem. Sinds ZNA een vzw werd, hoort de cultuur dat de stad onbetaalde facturen bijpaste tot het verleden. Jef Peeters: “We hebben voor het hele ziekenhuis een financiële controlestructuur opgezet en alle processen in kaart gebracht. Zo wordt elke handeling nu gedocumenteerd en geregistreerd. Dat zorgt voor uniforme procedures, zodat we het beleid goed kunnen aansturen.”

Er zitten vaak nieuwe mensen op sleutelposities. Die komen soms van buiten het ziekenhuis of zijn intern gepromoveerd. Die operatie was nodig om een nieuw leiderschap te creëren. De traditie om problemen hiërarchisch naar boven te duwen, was nogal sterk.

Peeters: “Hoe meer operationele gegevens bij het personeel terechtkomen, hoe meer zij kunnen benchmarken tegenover hun collega’s en concurrenten. Daardoor willen ze vanzelf beter presteren. Onze facturatiedienst voelde zich steevast het zwakke broertje in de sector. Door goede afspraken te maken en de procedures te uniformiseren – en dus zonder grote investeringen in ICT – zijn we erin geslaagd om in een jaar tijd beter te presteren dan het gemiddelde.”

Het ZNA probeert ook in de medische diensten te standaardiseren en vaste kostprijzen te bepalen voor verschillende zorgtrajecten.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content