Een veelbelovend jaar voor biotechs

Michael Sjöström beheert het fonds Pictet-Biotech, een van de best presterende biotechfondsen op tien jaar. Wij hadden een gesprek met deze topbeheerder.

Michael Sjöström focust op bedrijven waarvan het onderzoek een gevorderd stadium heeft bereikt en die waarschijnlijk binnen 12 tot 24 maanden een nieuwe behandeling op de markt zullen brengen, evenals op bedrijven waarvan er zopas een behandeling is goedgekeurd. Met die strategie vermijdt hij de wispelturigheid van smallcaps, waarvan de toekomst afhangt van het succes van een behandeling die nog weinig of niets bewezen heeft. Dat neemt echter niet weg dat het fonds Pictet-Biotech als sectoraal product een hoog risicoprofiel vertoont en moet worden overwogen op lange termijn (vijf tot tien jaar). Sjöström geeft ons een globaal beeld van de biotechnologiesector.

Hoge groei, lage prijzen

“De klassieke farmasector is laag gewaardeerd, maar de potentiële omzetgroei wordt geraamd op slechts 2 à 4 % per jaar voor de komende drie tot vijf jaar, een stuk lager dan de 15 à 20 % verwacht voor de biotechsector. Bovendien schommelt de waardering van die laatste rond 4 keer de omzet, wat het laagste niveau is in bijna tien jaar tijd. Er moet rekening worden gehouden met drie belangrijke groeimotoren. De eerste heeft betrekking op de vergrijzing van de bevolking en de stijging van de levensverwachting in de geïndustrialiseerde landen, een fenomeen dat de groei van de verkoopvolumes op lange termijn ondersteunt. De tweede heeft betrekking op innovatie, die het mogelijk maakt om nieuwe markten te openen bij de ontwikkeling van een behandeling voor een aandoening waarvoor er nog geen geneesmiddel bestaat. In het geval van een aandoening waarvoor er al wel behandelingen bestaan, kunnen er efficiëntere of gemakkelijker toe te dienen behandelingen worden ontwikkeld. Dat is een ander aspect van innovatie. In beide gevallen gaat het om producten met een hoge toegevoegde waarde, die een sterke prijszettingsmacht hebben en die sneller zullen worden geaccepteerd door artsen en ziekenhuispersoneel. Het beste is trouwens om te focussen op behandelingen op biologische basis: het onderzoek in dat segment heeft tot op heden een hoger slaagpercentage gehad en de generische concurrentie zou op lange termijn beperkt moeten zijn. Het is immers onmogelijk om biologische behandelingen op een identieke manier te reproduceren, inclusief in termen van efficiëntie en bijwerkingen, en het duurt langer en het is minder evident om ‘kopieën’ te laten goedkeuren door de autoriteiten en om medisch personeel de overstap te doen maken. De derde groeimotor is afkomstig uit de opkomende landen. De groei van het bbp per inwoner is vandaag in de BRIC-landen groot genoeg om er zonder al te veel risico op vergissingen van uit te gaan dat de groei van de gezondheidsuitgaven in die landen die van het bbp zal overstijgen. De uitgaven voor de sector zullen naar schatting met 11 à 13 % toenemen in de BRIC-landen, tegenover 0 % in de VS en minder dan 10 % in Europa en Japan. Het aandeel van die uitgaven ten opzichte van het bbp blijft laag in de BRIC-landen: minder dan 5 %, tegenover 17 % in de VS en 10 à 11 % in Europa. De inhaalmarge is dus aanzienlijk.”

Risico’s

“De risico’s gekoppeld aan het goedkeuringsproces door de gezondheids-autoriteiten zijn onvermijdelijk en inherent aan de sector en het is moeilijk om erop te anticiperen. Houd er ook rekening mee dat de bezuinigingsprogramma’s die gelanceerd zijn in de geïndustrialiseerde landen een negatieve impact zullen hebben op de financiering van de gezondheidszorg en een gunstige prijszetting van behandelingen voor de bedrijven. Ook de hervorming van de ziekteverzekering in de Verenigde Staten zal een weerslag hebben. De onzekerheid over die hervorming is verdwenen, wat positief is, maar de hervorming zal een kostprijs hebben die geschat wordt op tussen 0 en 5 % van de omzet van de sector in de periode 2010-2011. Ze impliceert immers een belasting op de verkoop en kortingen die aan de regering moeten worden toegestaan voor gesubsidieerde behandelingen. Wat die kosten betreft, zitten niet alle bedrijven in hetzelfde schuitje. Zo zouden groepen zoals Genzyme of Alexion Pharma ervan gespaard moeten blijven, aangezien zij geneesmiddelen met hoge toegevoegde waarde bieden voor de behandeling van zeldzame aandoeningen. Voor Gilead Sciences, dat een marktaandeel van meer dan 50 % heeft op de HIV-markt, geldt het omgekeerde. Seropositieve patiënten behoren immers vaak tot de arme bevolking die niet over een verzekering beschikt en die een beroep doet op behandelingen gesubsidieerd door de regering. De kortingen die Gilead zal moeten toekennen, zouden het bedrijf 5 % van zijn omzet kunnen kosten. Op termijn zullen de kosten gekoppeld aan de hervorming echter kunnen worden gecompenseerd door een verhoging van de volumes.”

Opportuniteiten in 2010

“De lijst van recente en toekomstige goedkeuringen is veelbelovend dit jaar. Novo Nordisk, Genzyme en Gilead, die in 2009 zijn afgestraft voor de niet-goedkeuring van belangrijke behandelingen, hebben eindelijk groen licht gekregen van de autoriteiten. Hetzelfde geldt voor Dendreon, dat erin geslaagd is goedkeuring te krijgen voor zijn behandeling voor prostaatkanker in een gevorderd stadium. Het aandeel heeft de voorbije weken 30 % verloren na winstnemingen en enkele twijfels rond de timing van de commercialisering van de behandeling, wat ons in staat heeft gesteld een eerste positie in te nemen. Ook Human Genome heeft 30 % moeten prijsgeven. De groep zou echter de goedkeuring kunnen krijgen voor haar behandeling voor lupus, wat een opportuniteit is.”

“Wat de klinische proeven betreft, hebben we drie grote vooruitgangen kunnen waarnemen die voor de komende jaren een aantrekkelijk commercieel potentieel bieden. Celgene ontwikkelt een behandeling voor myeloom die de levensverwachting van patiënten verhoogt. Amgen beschikt over twee oncologische behandelingen waarvoor fase III-onderzoek kan worden opgestart. Op termijn zouden die de verkoop van de groep, die de laatste twee jaar gestagneerd is, opnieuw kunnen aanzwengelen. Het aandeel heeft bovendien een koers-winstverhouding van slechts 10. Ten slotte heeft Vertex Pharma zeer bemoedigende fase III-resultaten gepubliceerd voor zijn behandeling van hepatitis C. Bij die behandeling hoeft slechts gedurende twaalf weken een pil te worden genomen, wat gemakkelijker is dan de huidige injecties gedurende een periode van 48 weken. Vertex heeft het potentieel om een revolutie teweeg te brengen in de behandeling van hepatitis C. Tot slot zijn er ook nog interessante kleinere bedrijven, waaronder het Noorse Algeta. Zijn behandeling voor prostaatkanker bevindt zich momenteel in fase III nadat werd aangetoond dat ze de levensverwachting van patiënten verlengt. De groep heeft ook de aandacht getrokken van een grote commerciële partner, namelijk Bayer Schering.”

pictet-biotech

(ISIN-code: LU0255977455)

Meer biotech p. 104

dossier biotech

Door Béatrice Denis

“De waardering van de biotechsector schommelt rond vier keer de omzet, wat het laagste niveau is in bijna tien jaar tijd.”

Michael Sjöström

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content