COVID-19: een marathoncrisis voor exportbedrijven

Credendo
Credendo
Partner Content

Partner Content verbindt organisaties met de lezers van en doet een beroep op de specialisten van Roularta Brand Studio voor tekst en illustraties. De inhoud wordt eventueel aangebracht door de partner en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

10 december 2020, 10:19 Bijgewerkt op: 20 juli 2022, 08:12

Credendo werkt al sinds het begin van de pandemie aan een aantal nieuwe steunprogramma’s voor bedrijven die internationaal actief zijn. Het officiële Belgische exportkredietagentschap wil hen hiermee door de crisis loodsen en aanmoedigen om de opportuniteiten die zich aandienen, te grijpen.

In het kielzog van het coronavirus breidt de economische crisis zich over de hele wereld uit en infecteert de ene sector na de andere. “Nu de gezondheidscrisis blijft duren en we zelfs een tweede golf met een nieuwe gedeeltelijke Europese lockdown doormaken, dreigt een domino-effect”, waarschuwt Nabil Jijakli, Group Deputy CEO van Credendo. “Heel wat bedrijven kijken aan tegen een daling van de verkoop en van hun inkomsten. Ze schuiven hun bestellingen op de lange baan, annuleren ze of moeten de betalingen staken. Ook de leveranciers krijgen op hun beurt af te rekenen met liquiditeitsproblemen. Net als bij de epidemie is het van cruciaal belang dat we het probleem isoleren om de verspreiding ervan tegen te gaan.”

Kredietverzekering en financieringen

Om een domino-effect te voorkomen waarbij bedrijven in de val worden meegesleurd, voerde het Belgische exportkredietagentschap sinds het begin van de crisis verschillende specifieke programma’s in als aanvulling op zijn aanbod van kredietverzekeringen en financiële garanties voor Belgische bedrijven met internationale belangen.

“We hebben enerzijds ons aanbod aan directe financieringen en financiële bankgaranties uitgebreid, in het bijzonder voor kmo’s die aan export doen”, aldus Nabil Jijakli. “Concreet bieden we de banken financiële garanties aan voor kredieten die zij verstrekken aan bedrijven.” Credendo heeft ook Het kredietbedrag voor directe financieringen opgetrokken van 5 naar 8 miljoen, en de capaciteit voor dit product verhoogd met 50%.”

“Anderzijds hebben wij met de federale overheid een herverzekeringsprogramma opgezet voor private kredietverzekeraars. Credendo zal namens de Belgische staat als herverzekeraar optreden”, voegt Nabil Jijakli eraan toe. “Om van dit herverzekeringsprogramma te kunnen gebruikmaken, moeten de verzekeraars de kredietlimieten die ze tussen 12 maanden voorafgaand aan 1 maart en (minstens) eind 2020 hebben toegekend, handhaven. Het gaat om een totaalbedrag van meer dan 57 miljard euro.”

COVID-19: een marathoncrisis voor exportbedrijven

De crisis overbruggen

“Credendo wil dat internationaal georiënteerde bedrijven, en dan vooral kmo’s, op de cruciale momenten een beroep kunnen blijven doen op hun kredietverzekering en (bank)financieringen.

“Nu de crisis dit najaar opnieuw ongenadig toeslaat met een tweede lockdown als gevolg willen we koste wat het kost vermijden dat de tijdelijke problemen blijvende gevolgen hebben voor perfect gezonde bedrijven”, legt Nabil Jijakli uit.

“Dit is van vitaal belang voor exportbedrijven die geconfronteerd worden met een stilstand van de economie in combinatie met de sluiting van de grenzen.

Kansen grijpen

Credendo kijkt ook naar de toekomst en houdt rekening met de structurele gevolgen van deze crisis op de economie. “Internationale handel is broodnodig. Het is een onmisbare schakel in onze bevoorrading van energie en grondstoffen, zoals katoen en cacaobonen. Dankzij de aanwezigheid op de wereldmarkt kunnen we onze bevoorradingsbronnen spreiden en het risico op lokale schaarste ondervangen. Onze afhankelijkheid van landen als China voor essentiële producten, en de just-in-time logistiek stemmen evenwel tot nadenken. Een aantal van die gewoontes zullen allicht ter discussie komen te staan. Toch is het niet allemaal kommer en kwel. De vraag van ondernemingen die hun bevoorradingsstromen willen diversifiëren, zal nieuwe openingen bieden. Ons vak als kredietverzekeraar mag dan onder druk staan in crisistijden, wij maken er een erezaak van om alert te blijven en de Belgische bedrijven te blijven ondersteunen. In het bijzonder de kmo’s die zich op het internationale strijdtoneel wagen, kunnen onverminderd op onze waakzaamheid en ondersteuning rekenen. We willen hen de onaangename verrassingen besparen in hun exporttransacties, onder meer door onze expertise in risicobeheer binnen de verschillende sectoren en landen met hen te delen”, besluit Nabil Jijakli.