BETERE CIJFERS

Christiane Vanbever (38 j.) kan het zich niet veroorloven om haar tijd met bijkomstigheden te verdoen. Ze houdt er een dubbele loopbaan op na : één professionele waarvoor ze maar liefst 60 uren per week in de weer is en daarnaast nog één thuis (ze is gehuwd en moeder van twee kinderen) die de rest van haar tijd opeist. Gelukkig heeft ze een aantal uitstekende leerscholen doorlopen waar ze heeft geleerd hoe ze haar tijd efficiënt kan beheren.

Nadat ze aan de Ecole de Commerce de Solvay (ULB) met grote onderscheiding afstudeert als handelsingenieur, werkt ze eerst als audit assistent bij Arthur Andersen, nadien bij Procter & Gamble in de financiële afdeling. Hier staat ze in voor het beheer van de thesauriemiddelen, de financiële analyse en cost accounting. Christiane Vanbever licht toe : “Een precieze analyse, een cascade-beslissingssysteem en het uittesten van elk concept hebben het foutenrisico aanzienlijk verkleind en zo de beslissingen geoptimaliseerd al verliep het beslissingsproces misschien wat traag.”

In 1986 maakt ze de overstap naar de groep Jacobs-Suchard, waar ze amper vier maanden na haar aankomst wordt aangesteld als controller en belast met de uitwerking van een boekhoudkundig plan voor het door Jacobs-Suchard overgenomen General Chocolate. Een geslaagde opdracht die ze twee jaar later nog eens mag overdoen bij Côte d’Or en daarna nog eens in 1990 in het manufacturing center van Jacobs-Suchard. Hier werkt ze mee aan de invoering van een nieuw managementinformatiesysteem. “Belgische managers hebben de gewoonte om wel een massa cijfers te produceren, maar daarmee bitter weinig aan te vangen”, betreurt Christiane Vanbever. “De cijfers moeten zo sprekend zijn, dat ze ook de aanzet vormen voor rendabele acties voor het bedrijf”.

In 1991 gaat ze voor Obourg werken als groepscontroller, en stelt er vast dat ook daar de cijfers niet voldoende gebruikt worden. De groep maakt bovendien een fase door waarin de bedrijfsstructuur steeds complexer wordt, wat leidt tot reorganisatie van het werk en van de teams. In dat onstabiele klimaat waarin het personeel zich ook tegen de doorgevoerde veranderingen verzet verbetert Christiane Vanbever de rapportering en wijzigt ze het systeem voor financiële informatie van het bedrijf. Met succes, want in 1995 wordt ze tot financieel en administratief directeur van de groep bevorderd. In die functie gaat ze over tot wat ze zelf als “het grondig door elkaar schudden van de beheerscontrole” omschrijft, het uitwerken van een nieuw informatiesysteem, en de reorganisatie van een tradingbedrijf.

In ’96 stapt ze over naar GIB Groep, waar ze nu aan het hoofd staat van de dienst planning en van het managementcomité. “Ik hou mij enerzijds bezig met de beheerscontrole van de groep, waaronder de rapportering, de budgetten van de dochterondernemingen en de bekrachtiging van strategische projecten, en anderzijds met de planning.” Een zware taak, die veel overtuigingskracht vergt. “Je moet er inderdaad in slagen om de anderen te overtuigen van het belang van een getal om een becijferde situatie in een operationele aanpak te vertalen.”

CHRISTIANE VANBEVER (GIB GROEP) Veel bedrijven doen te weinig met de cijfers waarover ze beschikken.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content