Z-Sustainable Future: De zoektocht naar nieuwe waterbronnen 13/06/23

In het kader van de Blue Deal maakt de Vlaamse overheid werk van een pakket aan maatregelen om de waterbevoorrading te garanderen op langere termijn. In Tielt gaat VITO samen met bedrijven op zoek naar nieuwe, duurzame waterbronnen. Gezien er in een sterk bebouwde omgeving, zoals op een bedrijventerrein, doorgaans weinig ruimte voor infiltratie is, wordt regenwater onder het wegdek geïnfiltreerd.