Zelfstandigen automatisch vergoed bij hinder door werken

© Thinkstock

Zelfstandigen die hinder ondervinden van werken voor hun deur, moeten zich niet langer door een administratieve kluwen worstelen om een schadevergoeding te krijgen. Ze zullen vanaf 1 juli automatisch een vergoeding van 2.000 euro ontvangen.

Het voorstel van decreet dat de hinderpremie hervormt, werd vandaag door de meerderheidspartijen ingediend in het Vlaams Parlement. “De nieuwe hinderpremie moet op 1 juli 2017 een feit zijn”, zegt initiatiefnemer Axel Ronse (N-VA) die samen met Koen Van den Heuvel (CD&V) en Mathias De Clercq (Open VLD) het decreet uitschreef. De compensatie voor hinder bij openbare werken is sinds de zesde staatshervorming een Vlaamse bevoegdheid.

Kleine zelfstandige

De federale regering introduceerde in 2005 de inkomenscompensatievergoeding voor micro-ondernemingen. Zelfstandigen die hun deuren moeten sluiten als gevolg van openbare werken krijgen sindsdien een vergoeding van 75 euro per dag. Een jaar later voerde de Vlaamse regering de rentetoelage in: een tussenkomst in de rente van overbruggingskredieten die ondernemers moeten aangaan om de gevolgen van openbare werken op hun omzet op te vangen.

Met de nieuwe, vereenvoudigde hinderpremie trekken we resoluut de kaart van de kleine zelfstandigen”

“Zowel de vergoeding als de toelage brengen administratieve rompslomp met zich mee voor de aanvragende ondernemer. De sluitingsverplichting weerhoudt bovendien nogal wat zelfstandigen om de inkomenscompensatie aan te vragen”, klinkt het in een persbericht. Daar komt volgens Ronse en zijn collega’s nu verandering in. Zo staat in het Vlaamse regeerakkoord dat beide uitkeringen tot één toelage worden herleid. De zelfstandigen zijn bovendien niet langer verplicht te sluiten als ze een vergoeding wensen te krijgen.

“Met de nieuwe, vereenvoudigde hinderpremie trekken we resoluut de kaart van de kleine zelfstandigen. De Vlaamse regering heeft voor de nieuwe premie een jaarlijks budget van 6 miljoen euro ingeschreven, een bedrag dat bestemd is voor de kleine ondernemingen omdat die door openbare werken het zwaarst getroffen worden”, aldus Ronse.

Een maand hinder

De nieuwe regeling zal van toepassing zijn op ondernemingen die minstens een maand ernstige hinder ondervinden van de openbare werken, die een activiteit uitoefenen die een rechtstreeks contact met de klant vereist en die minder dan 10 werknemers in dienst hebben.

De nieuwe hinderpremie van 2.000 euro wordt automatisch en zonder sluitingsverplichting uitgekeerd voor de eerste 20 kalenderdagen waarin de onderneming hinder van werken ondervindt. Daarnaast kunnen zelfstandigen die de deuren toch moeten sluiten vanaf dag 21 aanspraak maken op een vergoeding van 80 euro per dag

Bovendien zal de aannemer van de werken drie maanden op voorhand de werken definiëren in het zogenaamde GIPOD-systeem, een platform die alle info over werken en manifestaties samenbrengt. Op die manier worden getroffen handelaars automatisch en tijdig geïdentificeerd. Zij worden vervolgens op de hoogte gebracht van werken. Voor zelfstandige die niet actief zijn in de werfzone geldt nog altijd de bestaande regeling: vanaf de 8ste sluitingsdag 80 euro per dag.

“Voor heel wat kleine ondernemers zal de forfaitaire vergoeding van 2.000 euro de ruimte creëren om te investeren in maatregelen die het mogelijk maken om tijdens de werken open te blijven. Voor wie niet anders kan dan sluiten, vormt de vergoeding een compensatie”, klinkt het bij Van Den Heuvel.

Reactie Unizo

Het is een goede zaak en niet meer dan normaal dat een moderne overheid die over heel wat informatie beschikt de premie automatisch toekent

Unizo reageert alvast positief op de hervorming. Volgens de organisatie ondervindt meer dan de zelfstandigen hinder door openbare werken. Dat gaat van een omzetdaling, extra kosten, ontslaan van personeel tot zelfs het moeten sluiten van de zaak. Idealiter moeten we hinder vermijden, maar als er hinder is, dan moet die op een vlotte manier vergoed worden”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt.

De topman heeft het over een revolutionaire aanpak die als voorbeeld kan dienen voor andere dossiers en overheden. “Het is een goede zaak en niet meer dan normaal dat een moderne overheid die over heel wat informatie beschikt de premie automatisch toekent, zonder dat de ondernemer zich eerst door een administratief kluwen moet worstelen” Tot slot vraag de organisatie dat de premie vrijgesteld blijft van belastingen. (NS)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content