Regering wil minder dominante bookingsites

© reuters

Minister van Middenstand Willy Borsus (MR) wil hotelhouders meer tariefvrijheid geven in hun contracten met bookingsites.

De contracten waaraan minister Borsus refereert, verhinderen bijvoorbeeld dat hotelhouders op hun eigen website lagere prijzen kunnen aanbieden dan via die Online Travel Agencies (OTA). Borsus zal de regering alvast een tekst voorleggen tegen clausules die de tariefvrijheid beknotten.

De OTA’s zijn de afgelopen jaren belangrijke spelers geworden in het verhuren van hotelkamers. Eén van de bekendste in ons land is Booking.com. Reizigers maken steeds vaker gebruik van de sites, zodat hotels er moeilijk omheen kunnen.

Minister Borsus maakte zich een jaar geleden echter al zorgen over ‘bepaalde onevenwichtige handelspraktijken’. Door hun dominante positie konden de sites aan de hotels immers zware contractuele clausules opleggen. Een doorn in het oog van de MR-excellentie is de zogenaamde striktepariteitsclausule. Die verhindert dat hotelhouders op hun eigen website interessantere voorwaarden kunnen aanbieden dan via de bookingsites. Dat ontzegt de consument de mogelijkheid op lagere prijzen.

De minister merkt bovendien op dat hotelhouders vaak een aanzienlijk deel van de kamerprijs verliezen door de commissie die de bookingsites opstrijken. “Nadat er meer dan een jaar de ruimte werd gelaten voor onderhandelingen tussen de sectoren, stel ik vast dat er geen significante vooruitgang is geboekt wat betreft de striktepariteitsclausules. Ik denk dat het nu tijd is voor een wetgeving”, zegt Borsus. Hij verwijst naar andere EU-landen die gelijkaardige initiatieven hebben genomen, zoals via de wet-Macron in Frankrijk.

Ondertussen had minister van Economie Kris Peeters maandag een onderhoud met de Europese top van Booking.com. Dat gesprek kwam tot stand na een klacht van de drie horecafederaties over de contractvoorwaarden van de websites. Binnenkort zit hij om de tafel met de Vlaamse, Waalse en Brusselse organisaties.

De CD&V-vicepremier merkt op dat de voorwaarden bij Booking.com vroeger nog strenger waren. Tot 2015 eiste die boekingssite dat hotels via geen enkel kanaal betere voorwaarden aanboden op het vlak van prijzen, condities en beschikbaarheid. Na onderzoek van verschillende Europese mededingingsautoriteiten werd Booking.com verplicht die clausule aan te passen. Sindsdien mag een hotel betere voorwaarden aanbieden via bijvoorbeeld mail of telefoon.

Partner Content