Lezersvraag: Heb ik een zorgvolmacht nodig?

© Getty Images/iStockphoto

Een familielid is onlangs overleden na een slepende ziekte. Ik kwam tot de vaststelling dat de erfgenamen niet goed wisten wat ze met zijn geld moesten aanvangen. Kan ik dat op voorhand regelen?

U maakt het beste een zorgvolmacht op. Via zo’n volmacht geeft u aan een vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld uw partner of een van uw kinderen, een volmacht om uw vermogen te beheren als u later onbekwaam zou worden door een ongeval, dementie of een andere ziekte.

U betaalt ongeveer 300 euro om een zorgvolmacht te laten opstellen door een notaris. U kunt daarin de handelingen opsommen die de gevolmachtigde mag stellen. Mag hij bijvoorbeeld schenkingen doen met uw geld? En mag hij in uw naam stemmen op de algemene vergadering van het familiebedrijf? U kunt ook uw beleggersprofiel vastleggen met de zorgvolmacht en dus bepalen hoeveel risico de gevolmachtigde mag nemen met uw geld. De volmacht wordt geregistreerd in het Centraal Register van Lastgevingsovereenkomsten.

U kunt ook een volmacht geven aan iemand om uw rechten als patiënt te behartigen, zodra u dat zelf niet meer kunt. Die gevolmachtigde heeft dan recht op informatie over uw gezondheidstoestand, hij heeft inzage in uw patiëntendossier, kan een klacht indienen en mag beslissingen nemen over het toedienen van zorgen. Die volmacht wordt steeds vaker ingebouwd in de zorgvolmacht.

U kunt achteraf aan een zorgvolmacht een volmacht voor patiëntenrechten toevoegen. Op de website van de federale overheidsdienst Volksgezondheid vindt u een modeldocument onder de rubriek patiëntenrechten.

Vragen over al uw geldzaken zijn welkom op moneytalk@moneytalk.be. U kunt in onze mailbox ook anoniem getuigenissen achterlaten over aangename of minder aangename situaties die een weerslag hebben gehad op uw persoonlijke vermogen. De redactie zal in de mate van het mogelijke haar expertise inzetten om u te helpen of daarvoor bij specialisten te rade gaan.

Partner Content