Langere proefperiode vanaf 38.665 euro

Bij het begin van een nieuw jaar worden heel wat bedragen geïndexeerd. Dat geldt ook voor wetgeving die afhangt van het loon dat een werknemer krijgt. Bijvoorbeeld voor de bepaling van een proefperiode bij de indiensttreding.

De proefperiode laat de werkgever en de werknemer toe om te evalueren of een bepaald werk iemand ligt. Is dat niet het geval, dan kan de arbeidsovereenkomst zonder kosten worden beëindigd. Voor arbeiders duurt de proefperiode minstens zeven kalenderdagen. In die tijd kan hij niet worden ontslagen, tenzij om zwaarwichtige redenen. Tussen de zevende en de veertiende dag kan de arbeidsovereenkomst van dag op dag worden beëindigd zonder extra kosten. Na veertien dagen wordt de proefperiode beëindigd en wordt het contract omgezet in een overeenkomst van onbepaalde duur. Bij bedienden duurt de proeftermijn minstens één maand. In die tijd kan de overeenkomst niet worden beëindigd, tenzij om zwaarwichtige redenen. Voor bedienden met en jaarloon (bruto, inclusief dertiende maand, vakantiegeld en extra-verloningen) tot 38.665 euro bedraagt de proefperiode minstens één en hoogstens zes maanden. In die tijdspanne kan een arbeidsovereenkomst worden stopgezet mits een opzegperiode van zeven dagen. Voor bedienden die meer verdienen dan 38.665 euro mag de proefperiode tot 12 maanden duren. Nadien wordt ze omgezet in een definitief arbeidscontract. Voor contracten die ingingen in 2012 lag de grens op 37.721 euro. (MVL)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content