De maatschappij evolueert, sneller dan we ooit hadden gedacht, en de mensheid - adaptief als we zijn - springt mee op de kar. Het onderzoek stelt dat autonomie cruciaal is: meer autonomie leidt tot minder stress en een betere werk-privé balans.

Steeds meer werkgevers realiseren zich vandaag dat werknemers zich veel beter kunnen wapenen tegen stress als ze voldoende vrijheid krijgen om hiermee om te gaan. Vrijheid over de uitvoering van hun job (jobinhoud), maar ook vrijheid over het waar en wanneer ze hun job uitvoeren (tijd-en plaatsonafhankelijk werken).

Kiezen waar en wanneer je werkt is oplossing voor stress...

Securex onderzocht in 2013 de impact van plaats- en tijdonafhankelijk werken bij een representatief staal van Belgische werknemers. Terwijl uit de studie van de KU Leuven blijkt dat kunnen kiezen wanneer je werkt geen effect heeft op de stress, vonden wij toch dat werknemers minder stress en zelfs minder spanningsklachten rapporteren wanneer ze kunnen kiezen wanneer ze werken. Voorbeelden van spanningsklachten zijn hoofdpijn, hartkloppingen, slapeloosheid, concentratieverlies, neerslachtigheid, snel kwaad worden...

Ze rapporteren ook minder lichamelijke klachten. Werknemers die kunnen kiezen wanneer ze werken, geven bovendien aan meer gemotiveerd zijn, meer tevreden te zijn met hun werk en hun organisatie. Bovendien vinden ze dat ze productiever zijn, en meer betrokken (zowel bij hun job als de organisatie). Ze zijn meer bereid tot verandering en meer ondernemend. Ze denken langer actief te kunnen zijn op de arbeidsmarkt en willen dit ook. Dit geldt vooral voor bedienden die geëngageerd zijn op de werkvloer.

Al die positieve gevolgen vinden we ook terug voor werknemers die kunnen kiezen waar ze werken.

Kiezen waar en wanneer je werkt oplossing voor stress bij werknemer

Uit een ander onderzoek van Securex blijkt dat 57% van de Belgische bedienden de mogelijkheid heeft om thuis te werken. 46% daarvan doet dat dan ook regelmatig. Ruim 43% werkt af en toe thuis en 11% nooit. Omdat thuiswerk een positieve impact kan hebben op het stressniveau, en bedienden zelf aangeven dat ze productiever en efficiënter werken, zouden meer organisaties thuiswerk kunnen voorstellen. Studies tonen aan dat werknemers op kantoor vaak gestoord worden tijdens hun werk, vooral in landschapsbureaus. Bijvoorbeeld door lawaaihinder (telefoons van collega's, gesprekken, machinehinder), vragen van collega's, hun eigen mailbox, telefoon, bieps van sms, sociale media, enz. Deze stoorzenders verlagen de productiviteit dramatisch (minder efficiënt, meer stress en meer fouten). Wie regelmatig maar niet meer dan twee dagen per week thuis werkt, kan zich beter afschermen, en daardoor veel productiever werken.

Werkgevers die flexibele werkuren aanbieden, rapporteren betere marktprestaties indien hun cultuur ook werknemergericht is. Ze zijn ook innovatiever, en hebben een hogere medewerker-tevredenheid.

... onder bepaalde voorwaarden

Maar er zijn wel een paar voorwaarden. De jobinhoud moet thuiswerk mogelijk maken, de bediende moet zelf graag van thuis uit willen werken, en moet dit kunnen doen in geschikte omstandigheden (apart bureau, snel internet, enz.). Bovendien is een cultuur van vertrouwen en verantwoordelijkheid is cruciaal. Tijd- en plaatsonafhankelijk werken is dus niet voor iedereen geschikt. Voor sommige werknemers verhoogt die extra vrijheid / extra keuze zelfs stress. Het vraagt een proactieve houding en een voortdurende opvolging van de werknemers. Het is een extra inspanning die een oplossing kan bieden voor de toenemende complexiteit, indien zowel de werkgever als de werknemer hier klaar voor zijn.

Hermina Van Coillie, hr research expertSecurex

De maatschappij evolueert, sneller dan we ooit hadden gedacht, en de mensheid - adaptief als we zijn - springt mee op de kar. Het onderzoek stelt dat autonomie cruciaal is: meer autonomie leidt tot minder stress en een betere werk-privé balans.Steeds meer werkgevers realiseren zich vandaag dat werknemers zich veel beter kunnen wapenen tegen stress als ze voldoende vrijheid krijgen om hiermee om te gaan. Vrijheid over de uitvoering van hun job (jobinhoud), maar ook vrijheid over het waar en wanneer ze hun job uitvoeren (tijd-en plaatsonafhankelijk werken). Securex onderzocht in 2013 de impact van plaats- en tijdonafhankelijk werken bij een representatief staal van Belgische werknemers. Terwijl uit de studie van de KU Leuven blijkt dat kunnen kiezen wanneer je werkt geen effect heeft op de stress, vonden wij toch dat werknemers minder stress en zelfs minder spanningsklachten rapporteren wanneer ze kunnen kiezen wanneer ze werken. Voorbeelden van spanningsklachten zijn hoofdpijn, hartkloppingen, slapeloosheid, concentratieverlies, neerslachtigheid, snel kwaad worden...Ze rapporteren ook minder lichamelijke klachten. Werknemers die kunnen kiezen wanneer ze werken, geven bovendien aan meer gemotiveerd zijn, meer tevreden te zijn met hun werk en hun organisatie. Bovendien vinden ze dat ze productiever zijn, en meer betrokken (zowel bij hun job als de organisatie). Ze zijn meer bereid tot verandering en meer ondernemend. Ze denken langer actief te kunnen zijn op de arbeidsmarkt en willen dit ook. Dit geldt vooral voor bedienden die geëngageerd zijn op de werkvloer.Al die positieve gevolgen vinden we ook terug voor werknemers die kunnen kiezen waar ze werken. Uit een ander onderzoek van Securex blijkt dat 57% van de Belgische bedienden de mogelijkheid heeft om thuis te werken. 46% daarvan doet dat dan ook regelmatig. Ruim 43% werkt af en toe thuis en 11% nooit. Omdat thuiswerk een positieve impact kan hebben op het stressniveau, en bedienden zelf aangeven dat ze productiever en efficiënter werken, zouden meer organisaties thuiswerk kunnen voorstellen. Studies tonen aan dat werknemers op kantoor vaak gestoord worden tijdens hun werk, vooral in landschapsbureaus. Bijvoorbeeld door lawaaihinder (telefoons van collega's, gesprekken, machinehinder), vragen van collega's, hun eigen mailbox, telefoon, bieps van sms, sociale media, enz. Deze stoorzenders verlagen de productiviteit dramatisch (minder efficiënt, meer stress en meer fouten). Wie regelmatig maar niet meer dan twee dagen per week thuis werkt, kan zich beter afschermen, en daardoor veel productiever werken.Werkgevers die flexibele werkuren aanbieden, rapporteren betere marktprestaties indien hun cultuur ook werknemergericht is. Ze zijn ook innovatiever, en hebben een hogere medewerker-tevredenheid. Maar er zijn wel een paar voorwaarden. De jobinhoud moet thuiswerk mogelijk maken, de bediende moet zelf graag van thuis uit willen werken, en moet dit kunnen doen in geschikte omstandigheden (apart bureau, snel internet, enz.). Bovendien is een cultuur van vertrouwen en verantwoordelijkheid is cruciaal. Tijd- en plaatsonafhankelijk werken is dus niet voor iedereen geschikt. Voor sommige werknemers verhoogt die extra vrijheid / extra keuze zelfs stress. Het vraagt een proactieve houding en een voortdurende opvolging van de werknemers. Het is een extra inspanning die een oplossing kan bieden voor de toenemende complexiteit, indien zowel de werkgever als de werknemer hier klaar voor zijn.Hermina Van Coillie, hr research expertSecurex