3 vragen aan Bart De Smet

Veel Belgische verzekeraars zijn hun activiteiten aan het herstructureren, vaak met fors banenverlies tot gevolg. Waarom is dat bij Ageas niet aan de orde?

De Smet: "De Belgische verzekeringssector kampt met twee problemen: de lage rente en de digitalisering. Aan beide werken wij al jaren. AG Insurance heeft eind de jaren negentig al een provisie van 750 miljoen euro genomen om alle hoge garanties af te dekken. Tijdens de eurocrisis is de looptijd van onze verplichtingen en beleggingen quasi volledig gelijk gezet, waardoor we maar een zeer beperkt herinvesteringsrisico lopen. AG investeert jaarlijks 50 tot 60 miljoen euro in de automatisering van zijn processen. Daardoor is de link tussen de verzekeraar en zijn distributeurs nagenoeg volledig gedigitaliseerd. Dat verklaart waarom wij in België geen drastische maatregelen moeten nemen."

Hoe groot is uw cashoverschot na de Fortis-schikking en wilt u dat geld gebruiken om een rol te spelen in een eventuele consolidatie van de sector?

De Smet: "Na aftrek van de Fortis-schikking en de aandeleninkoop zullen we nog iets meer dan een miljard euro in kas hebben. Dat geld willen we gebruiken voor de uitbouw van onze verzekeringsactiviteiten. Daarnaast hebben we voldoende marge om nog eens een miljard euro te lenen. Ageas concentreert zich op een beperkt aantal landen om te groeien. In Europa is dat België, Portugal, het Verenigd Koninkrijk en Italië. In België kun je een consolidatie verwachten, en daar gaan we elk dossier bekijken. Maar we willen onze energie niet in kleine overnames met een beperkte toegevoegde waarde steken. We geven de voorkeur aan grotere dossiers, zoals Fidea in het verleden en eventueel Ethias in de toekomst."

Ageas is een belangrijke verzekeraar in Groot-Brittannië. Wat kunnen de gevolgen van de brexit zijn?

De Smet: "De directe impact op onze business zal meevallen. Wij zijn geen onderneming die handel drijft met het Verenigd Koninkrijk. Zowel onze klanten, verplichtingen als beleggingen bevinden zich op de lokale Britse markt. Daardoor speelt het wisselkoerseffect enkel bij de omzetting van onze resultaten van pond naar euro. In het eerste halfjaar ging het om 2 miljoen euro, op een totale winst uit de verzekeringsactiviteit van 608 miljoen euro."

CV

Geboren in 1957

Behaalde diploma's in de wiskunde, in de actuariële wetenschappen en in de bedrijfskunde aan de KU Leuven

Begon zijn carrière in 1982 bij Argenta. Van 1985 tot 1993 werkte hij voor Nationale Suisse in België als vicevoorzitter Leven.

In 1994 werd hij lid van het uitvoerend comité van ING Insurance Belgium, belast met individuele en groepslevensverzekeringen, hospitalisatieverzekeringen en bankactiviteiten.

In 1998 kwam hij bij Fortis terecht als lid van het directiecomité van Fortis AG. Hij was verantwoordelijk voor achtereenvolgens Fortis Employee Benefits en het makelaarskanaal van Fortis Insurance Belgium. In 2007 werd hij CEO van deze Belgische verzekeraar (het huidige AG Insurance).

In juni 2009 werd De Smet benoemd tot CEO van Fortis, dat een jaar later omgedoopt werd tot Ageas

Ageas in vier aandachtspunten

Wat doet het bedrijf?

Ageas is een internationale verzekeringsgroep met Belgische roots en activiteiten in dertien landen in Europa en Azië. Ze biedt zowel particulieren als bedrijven levens- en schadeverzekeringen aan. Ageas behoort tot de marktleiders in de landen waar de groep actief is; in België is het dochterbedrijf AG Insurance de marktleider. Naast eigen filialen werkt de verzekeraar vooral via partnerships met lokale financiële instellingen en distributeurs.

Vanwaar de keuze?

Ageas ontstond uit het puin van Fortis. Sinds Bart De Smet in 2009 de leiding nam, is er een hele weg afgelegd. Dankzij interne groei en selectieve overnames is Ageas uitgegroeid tot een solide verzekeraar. In 2015 realiseerde de onderneming een premie-inkomen (omzet) van bijna 30 miljard euro. De verzekeringsactiviteit zette in de eerste zes maanden van dit jaar zijn beste resultaten sinds 2009 neer. Bovendien gaat Ageas zijn Fortis-verleden schikken voor 1,2 miljard euro, op een moment dat de groep ongeveer het dubbele in kas heeft.

Het markantste feit van het afgelopen jaar

De schikking voor de oud Fortis-aandeelhouders die Ageas in maart 2016 aankondigde. Een zeer complex dossier waar vele partijen met diverse belangen bij betrokken waren, en dat Ageas moet toelaten definitief een streep onder het verleden te trekken. De Smet schat dat 90 tot 95 procent van de partijen die een rechtszaak startten zich in de schikking kunnen vinden. "We gaan daar weliswaar pas een duidelijk beeld van krijgen in de tweede helft van 2017, nadat de Nederlandse rechtbank de schikking bindend heeft verklaard en individuele aandeelhouders hun dossier kunnen indienen."

De belangrijkste uitdaging

"Omgaan met de snelle technologische evolutie en het veranderend consumentengedrag", zegt Bart De Smet. "De uitdaging bestaat erin als verzekeraar dichter bij de klant te staan. Dat impliceert gebruikmaken van nieuwe technologieën die het contact met de eindklant vergemakkelijken en voor meer veiligheid en preventie zorgen. Daarnaast willen we als groep meer groeisynergie realiseren. Succesvolle concepten of producten in één bepaald land gaan we sneller uitrollen in andere landen of regio's."

Premie-inkomen Ageas: 29,8 miljard euro (de niet-geconsolideerde partnerships meegerekend aan 100%), waarvan 23,5 miljard in Leven

Nettogroepswinst: 770 miljoen euro

Personeel: meer dan 40.000 medewerkers, van wie ongeveer 12.000 in de geconsolideerde activiteiten

Veel Belgische verzekeraars zijn hun activiteiten aan het herstructureren, vaak met fors banenverlies tot gevolg. Waarom is dat bij Ageas niet aan de orde?De Smet: "De Belgische verzekeringssector kampt met twee problemen: de lage rente en de digitalisering. Aan beide werken wij al jaren. AG Insurance heeft eind de jaren negentig al een provisie van 750 miljoen euro genomen om alle hoge garanties af te dekken. Tijdens de eurocrisis is de looptijd van onze verplichtingen en beleggingen quasi volledig gelijk gezet, waardoor we maar een zeer beperkt herinvesteringsrisico lopen. AG investeert jaarlijks 50 tot 60 miljoen euro in de automatisering van zijn processen. Daardoor is de link tussen de verzekeraar en zijn distributeurs nagenoeg volledig gedigitaliseerd. Dat verklaart waarom wij in België geen drastische maatregelen moeten nemen."Hoe groot is uw cashoverschot na de Fortis-schikking en wilt u dat geld gebruiken om een rol te spelen in een eventuele consolidatie van de sector?De Smet: "Na aftrek van de Fortis-schikking en de aandeleninkoop zullen we nog iets meer dan een miljard euro in kas hebben. Dat geld willen we gebruiken voor de uitbouw van onze verzekeringsactiviteiten. Daarnaast hebben we voldoende marge om nog eens een miljard euro te lenen. Ageas concentreert zich op een beperkt aantal landen om te groeien. In Europa is dat België, Portugal, het Verenigd Koninkrijk en Italië. In België kun je een consolidatie verwachten, en daar gaan we elk dossier bekijken. Maar we willen onze energie niet in kleine overnames met een beperkte toegevoegde waarde steken. We geven de voorkeur aan grotere dossiers, zoals Fidea in het verleden en eventueel Ethias in de toekomst."Ageas is een belangrijke verzekeraar in Groot-Brittannië. Wat kunnen de gevolgen van de brexit zijn?De Smet: "De directe impact op onze business zal meevallen. Wij zijn geen onderneming die handel drijft met het Verenigd Koninkrijk. Zowel onze klanten, verplichtingen als beleggingen bevinden zich op de lokale Britse markt. Daardoor speelt het wisselkoerseffect enkel bij de omzetting van onze resultaten van pond naar euro. In het eerste halfjaar ging het om 2 miljoen euro, op een totale winst uit de verzekeringsactiviteit van 608 miljoen euro."