Ablynx heeft zijn tweede belangrijke afspraak van dit jaar niet gemist. Na de positieve fase IIa-studieresultaten met RSV-middel ALX-0171 kondigde het Gentse biotechbedrijf sterke resultaten aan van de eerste van twee lopende fase IIb-studies met het reumamiddel ALX-0061. Het ging om resultaten van de monotherapiestudie (251 patiënten) met ALX-0061, omgedoopt naar vobarilizumab. Verschillende doseringen en frequenties van doseringen werden afgetoetst na twaalf weken behandeling, met daarnaast een vergelijkende patiëntengroep die Actemra (een goedgekeurd IL/...

Ablynx heeft zijn tweede belangrijke afspraak van dit jaar niet gemist. Na de positieve fase IIa-studieresultaten met RSV-middel ALX-0171 kondigde het Gentse biotechbedrijf sterke resultaten aan van de eerste van twee lopende fase IIb-studies met het reumamiddel ALX-0061. Het ging om resultaten van de monotherapiestudie (251 patiënten) met ALX-0061, omgedoopt naar vobarilizumab. Verschillende doseringen en frequenties van doseringen werden afgetoetst na twaalf weken behandeling, met daarnaast een vergelijkende patiëntengroep die Actemra (een goedgekeurd IL/6R-product van Roche dat vorig jaar 700 miljoen USD omzet haalde) kreeg toegediend. Ondanks de minder frequente toediening (om de twee of vier weken, tegenover wekelijks voor Actemra) haalde vobarilizumab op elk vlak vergelijkbare of betere werkzaamheidsresultaten dan Actemra, meteen de beste resultaten die werden opgemeten in een monotherapiestudie. Cruciaal om weten is dat de patiënten die Actemra kregen, daarvan op de hoogte waren (open label), wat mogelijk verklaart waarom het middel op het primaire eindpunt (ACR20, 50 en 70 scores, gedeeltelijk gebaseerd op subjectieve parameters) betere cijfers haalde dan in vorige, dubbel geblindeerde studies, waarbij de dokter noch de patiënt wisten welk product werd toegediend. Dat blijkt ook uit de minder subjectieve DAS28-remissie score - een cruciaal element voor de geneesmiddelenagentschappen - waarin vobarilizumab beduidend beter scoorde: tot 41 % (60 % inclusief patiënten met nog een lage resterende ziekteactiviteit), tegenover 27 % (44%) voor Actemra. Bovendien scoorde vobarilizumab beter op het vlak van veiligheid en bijwerkingen. De markt reageerde weliswaar positief, maar toch nog met veel voorbehoud en ze wacht de resultaten af van de tweede fase IIb-combinatiestudie, die in de eerste helft van augustus worden gerapporteerd. Nadien krijgt partner AbbVie alle studieresultaten, op basis waarvan de Amerikanen voor het jaareinde een licentiëringsbeslissing nemen. Een positieve beslissing levert Ablynx een mijlpaalbetaling van 75 miljoen USD op. Na de biotechspecialist Adrianus Van Herk heeft nu ook Quest for Growth een belang in Ablynx genomen. We zijn opgelucht over de eerste resultaten van vobarilizumab en kijken hoopvol uit naar de combinatiestudieresultaten. Sterke resultaten kunnen het aandeel, na een mindere periode, een stevige injectie geven (rating 1C). Zoals verwacht en zoals verhoopt is de kapitaalverhoging bij Fagron succesvol afgerond. Onze positie werd ook aangevuld door de kapitaalverhoging, maar omdat de financiële zorgen achter de rug liggen, willen we nog wel verder onze positie versterken. Vandaar dat de (aangepaste) aankooplimiet voor de zomer blijft (rating 1B). De dividenden van Franco-Nevada en Sipef werden intussen in de kaspositie verwerkt.