Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar nu is het toch zover: deze maand nog wordt in de buurt van de Rupelmonding begonnen met de bouw van twee bruggen over de Nete en de Dijle. De vaste oeververbinding over de Dijle tussen Walem en Willebroek en over de Nete tussen Walem en Rumst zal door fietsers en voetgangers kunnen worden gebruikt.
...

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar nu is het toch zover: deze maand nog wordt in de buurt van de Rupelmonding begonnen met de bouw van twee bruggen over de Nete en de Dijle. De vaste oeververbinding over de Dijle tussen Walem en Willebroek en over de Nete tussen Walem en Rumst zal door fietsers en voetgangers kunnen worden gebruikt.De vaste oeververbindingen werden eigenlijk al in maart van dit jaar toegewezen aan de tijdelijke vereniging Herbosch-Kiere uit Kallo en Metaalwerken Buyck uit Eeklo. Maar korte tijd later dook de naam Herbosch-Kiere op in een mogelijk fraudedossier. Blijkbaar maakten enkele aannemers prijsafspraken om zo de offertes voor waterbouwkundige aannemingen kunstmatig op te drijven. En dat speelde uiteraard niet in het voordeel van de Vlaamse Gemeenschap. Leo Bosmans van de administratie voor Waterwegen en Zeewezen van de Vlaamse Gemeenschap: "De aanbestedingen voor waterbouwkundige werken zijn door onze diensten nauwkeurig onderzocht. Per geval hebben we beslist de werken al dan niet te starten. Wat de voetgangersbruggen in de Rupelstreek betreft, is de procedure normaal verlopen zodat het gerecht (parket Gent) deze werkzaamheden niet afremt. De werken kunnen starten, maar er moet wel rekening worden gehouden met het verder gerechtelijk onderzoek." Niet alleen de perikelen rond de zaak Herbosch-Kiere vertraagden de start van de werken. Ook de onteigeningsprocedure van twee percelen grond waarop de brugpijlers moeten worden ingeplant, liep niet van een leien dakje. "De bevoegde diensten hebben ons nu laten weten dat alles in kannen en kruiken is. We wachten alleen nog op de schriftelijke bevestiging van dit mondeling akkoord. Niets houdt ons nog tegen om het licht op groen te zetten voor de tijdelijke vereniging Herbosch-Kiere en Metaalwerken Buyck," zegt Leo Bosmans opgelucht.Herbosch-Kiere is een waterbouwkundig aannemer die vooral zal instaan voor de fundering. Metaalwerken Buyck is gespecialiseerd in metalen constructies.De eerste dagen zal u weinig merken van de werkzaamheden. Het voorbereidende werk - vooral lassen - vindt immers plaats in de ateliers van de firma Buyck. Normaal zouden de werken binnen de 200 werkdagen moeten worden afgerond. Leo Bosmans: "Maar we zullen uiteraard rekening moeten houden met een aantal regen- en vriesdagen, wat wil zeggen dat pas volgende zomer de eerste fietsers en voetgangers de bruggen zullen kunnen oversteken."