LIEVEN BOEVE, topman van het katholieke onderwijs, beknibbelt op de uren Nederlands. Hij maakt daarmee ruimte voor een vak 'mens en samenleving'. Een slecht idee.
...

LIEVEN BOEVE, topman van het katholieke onderwijs, beknibbelt op de uren Nederlands. Hij maakt daarmee ruimte voor een vak 'mens en samenleving'. Een slecht idee. Elke regio moet zijn troeven koesteren. Onze hersenen zijn voorlopig nog altijd onze belangrijkste grondstof. Algemeen wordt aangenomen dat wetenschappen, wiskunde en computerkunde de basis van onze toekomstige welvaart zijn. De jongste jaren winnen de STEM-vakken daarom veld. De humane wetenschappen staan intussen onder druk. Ook het taalonderricht, terwijl talenkennis op de internationale arbeidsmarkt altijd een sterkhouder was van werknemers uit onze contreien. En laat nu kennis van vreemde talen steevast steunen op een goede kennis van de moedertaal. Sterker nog, beter Nederlands zorgt ook voor betere programmeurs, voor betere bedrijfsleiders en ongetwijfeld zelfs voor betere priesters. In de recente OESO-vergelijkingen blijken de Vlaamse tienjarigen achteruit te boeren op het criterium van begrijpend lezen. Hun talenkennis taant. Je hoeft geen genie te zijn om in te zien dat het aantal uren Nederlands verminderen in die context een slecht idee is. Het is uiteraard wel een goed plan om via een nieuw vak plaats te maken voor economie, ondernemingszin en burgerschap. Dat zijn al jaren hiaten in het curriculum.Maar het zou veel logischer zijn om daarvoor tijd te sprokkelen in de lesuren 'levensbeschouwing' dan in het taalonderricht. Uiteindelijk hoort godsdienst voor een groot stuk tot de privésfeer. Daarom moet het veel minder een plaats krijgen als vak in het verplichte curriculum dan kennis van het Nederlands.