De verkoopprijzen in euro van woningen, appartementen en bouwgrond in de Trends Vastgoedgids steunen op de statistieken van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. De cijfers geven de markttrends van de eerste helft van 2019 weer. De prijsstatistieken van de notarissen omvatten de transacties van herverkoop en nieuwbouw. De gegevens worden verzameld op het ogenbl...