De verkoopprijzen in euro van woningen, appartementen en bouwgrond in de Trends Vastgoedgids steunen op de statistieken van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. De cijfers geven de markttrends van de eerste helft van 2019 weer. De prijsstatistieken van de notarissen omvatten de transacties van herverkoop en nieuwbouw. De gegevens worden verzameld op het ogenbl...

De verkoopprijzen in euro van woningen, appartementen en bouwgrond in de Trends Vastgoedgids steunen op de statistieken van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. De cijfers geven de markttrends van de eerste helft van 2019 weer. De prijsstatistieken van de notarissen omvatten de transacties van herverkoop en nieuwbouw. De gegevens worden verzameld op het ogenblik van de ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst. De redactie publiceert de beschikbare vastgoedprijzen voor de eerste helft van 2019 en de jaargegevens van 2018 en 2017. We berekenen ook de evolutie over één en vijf jaar. De prijsevoluties en de grafische voorstellingen in deze vastgoedgids zijn gebaseerd op de mediaanprijs. Dat betekent dat de helft van de verkopen gebeurt voor een lager bedrag. We geven ook weer tussen welke prijzen de helft van de verkopen gebeurd is. Dat wil zeggen de 25 procent verkopen boven en onder de mediaanprijs. Net als in de vorige edities vindt u ook in dit nummer pagina's over de markt van nieuwbouwappartementen. Daarvoor komen de prijsgegevens uit de databank van de Crombrugghe & Partners, dat alle beschikbare bronnen (internetplatformen, websites van makelaars, van projectontwikkelaars, ...) uitpluist. Extreme prijzen en oppervlaktes zijn uitgezuiverd. De prijzen en de referentieoppervlaktes leunen sterk aan bij die van een standaardappartement met twee slaapkamers. De prijzen onder 'Project in de kijker' hebben we bekomen bij de projectontwikkelaars. Tenzij anders vermeld, zijn ze exclusief btw en kosten. Voor de steden Antwerpen en Brussen vindt u onder de titel 'Stad onder de loep' gedetailleerde prijsgegevens (koop- en huurmarkt) op wijkniveau. Daarvoor hebben we ons gebaseerd op de vastgoedbarometer Immovlan.be, die de evolutie van de vraagprijzen op de secundaire appartementenmarkt (bestaande appartementen, geen nieuwbouwflats) meet.