Met bankloketten op twee stappen van hun vestiaire, is het niet moeilijk te begrijpen waarom de Private Kas Bank bij advocaten zo geliefd is. Toch verklaart de aanwezigheid ervan op een steenworp van de pleitzaal niet alles. Volgens Alexandre Grosjean, lid van het directiecomité van de Private Kas Bank, berust het vertrouwen van juristen in deze bank, dat al dateert van 1968, eveneens op "een aanbod van producten en diensten die op hun beroep zijn afgestemd".
...

Met bankloketten op twee stappen van hun vestiaire, is het niet moeilijk te begrijpen waarom de Private Kas Bank bij advocaten zo geliefd is. Toch verklaart de aanwezigheid ervan op een steenworp van de pleitzaal niet alles. Volgens Alexandre Grosjean, lid van het directiecomité van de Private Kas Bank, berust het vertrouwen van juristen in deze bank, dat al dateert van 1968, eveneens op "een aanbod van producten en diensten die op hun beroep zijn afgestemd". GriffiebonEen van de belangrijkste op maat gemaakte producten en diensten is de griffiebon. Dat is een cheque waarmee advocaten, magistraten en deurwaarders hun griffiekosten kunnen betalen en die onmiddellijk kan worden geïdentificeerd. Een advocaat kan op die manier bijvoorbeeld binnen de kortste tijd een afschrift van een vonnis bemachtigen. Op voorwaarde dat de griffiebon behoorlijk wordt ingevuld: naam, referentienummer van het dossier, te betalen bedrag en handtekening. De griffier zal deze ingevulde overschrijving probleemloos aanvaarden en vervolgens de gekopieerde stukken overhandigen. Geen gedoe met geld meer.Maar de griffiebon is ook een ultrasnel betaalmiddel. "Een advocaat in Luik kan per post de kopie van een beschikking van de rechtbank van Charleroi aanvragen. Als hij bij zijn aanvraag een griffiebon voegt, liggen de gevraagde documenten de volgende ochtend al in zijn brievenbus. Met een traditionele bankoverschrijving kan de levering makkelijk een week op zich laten wachten," vertelt de enthousiaste hoofdgriffier van een rechtbank. Als je daarbij dan nog eens de 'concurrentiële' prijs voegt, dan begrijpt je al gauw waarom de Private Kas Bank jaarlijks gemiddeld een miljoen griffiebonnen uitgeeft.Behalve de griffiebon biedt de Private Kas Bank de advocaten ook nog andere rekeningen aan om de verschillende aspecten van hun beroep beter te beheren. Met aan de basis steeds hetzelfde principe: de transacties worden geïndividualiseerd en elke verwarring tussen het vermogen van de klant en dat van de advocaat wordt vermeden. Dankzij die barrière lopen de klanten die het geld van de transactie mogen opstrijken geen enkel risico en kunnen ze op hun beide oren slapen.Natuurlijk zijn er nog andere redenen die het gebruik van deze rekeningen erg aantrekkelijk maken: de transparantie ervan en de vertrouwelijkheid tussen partijen die bij een rechtsgeschil tegenover elkaar staan. Het populairste bankproduct is ongetwijfeld de derdenrekening. Dat is een rekening op naam van de advocaat voor rekening van derden, zonder kosten maar ook zonder intrest, waarop de gelden bij een klant-raadsmanrelatie bewegen. In werkelijkheid gaan de intresten van die rekening rechtstreeks naar de kassa van de balie waaraan de advocaat is verbonden. Private Kas Bank biedt de derdenrekening niet als enige aan. Wel eigen aan deze bank zijn de voorlopige beheersrekening en de cantonnementsrekening, die het mogelijk maakt om geld te blokkeren tot een geschil is afgehandeld. Tachtig procent van de advocaten maakt van deze instrumenten gebruik. De resterende 20% is dus geen houder van een rekening bij de Private Kas Bank. Toga's, scalpels en fortuinenDe Private Kas Bank is niet alleen actief in de juridische wereld. In de loop van de jaren heeft ze haar invloedssfeer ook uitgebreid tot de medische wereld en de vrije beroepen. Daarom opende ze in 1983 een bankagentschap in het gebouw van het Medisch Instituut Edith Cavell in Ukkel en in 1990 in het AZ Sint-Jan van Brugge. Aan dit netwerk werden inmiddels zeven nieuwe agentschappen toegevoegd in Charleroi, Gent, Kortrijk, Leuven, Bergen, Luik en Namen. Hierdoor is de Private Kas Bank op 75 jaar tijd uitgegroeid tot een heuse privé-bankier. In die mate zelfs dat de bank pronkt met een balanstotaal van 1 miljard euro en een nettowinst in 2000 van 61,5 miljoen euro. De overname in 2000 door de BBL, een filiaal van de Nederlandse ING-groep, maakt het Private Kas Bank mogelijk deze strategie verder uit te bouwen. Bovendien hebben Private Kas Bank en Vermeulen-Raemdonck in juni van vorig jaar hun vermogensbeheeractiviteiten samengebracht in het gemeenschappelijke filiaal Arbor. Sébastien Buron [{ssquf}]