Heel wat kmo's vervangen vaste medewerkers door freelancers, maar er zijn er ook die precies het omgekeerde doen. De argumenten voor en tegen freelancers lopen uiteen.
...

Heel wat kmo's vervangen vaste medewerkers door freelancers, maar er zijn er ook die precies het omgekeerde doen. De argumenten voor en tegen freelancers lopen uiteen. Bart Chanet van het webbureau Dreams&Creations heeft onlangs de afweging gemaakt tussen freelancers en vaste krachten. Het bureau, dat is gespecialiseerd in creatieve digitale toepassingen, werkt met vijf eigen mensen, twee vaste designbureaus en een vijver van technische freelancers. Maar die technische profielen wil hij liever in huis hebben om hen te kunnen opleiden. "We hebben al met veel goede free-lancers samengewerkt en we dachten te groeien met senior freelancers. Maar dat bleek niet altijd te lonen. Het klopt dat je met een freelancer een prima senior kracht bij een project kunt betrekken. Maar helaas merkten we dat zijn specialiteit niet altijd voor honderd procent overeenkwam met wat wij nodig hadden. We werken altijd met nieuwe technologieën, en dat kun je niet vergelijken met het standaard webdevelopment." "Daarom veranderen we het geweer van schouder. We willen de komende zes maanden twee juniors of mid-seniors aanwerven en hen opleiden tijdens de uitwerking van projecten. Daardoor draaien ze al na een halfjaar goed mee, hebben ze de methodologie van ons bedrijf onder de knie, zoeken ze mee naar oplossingen en denken ze out of the box. Met zo'n team kunnen we onze doelen beter realiseren." "Die stap zal voor ons ook voordeliger uitkomen. We betalen technische freelancers 500 tot 600 euro per dag. Dat zijn vrij hoge prijzen, waarop onze marges te klein zijn. Een vaste kracht kost ongeveer 300 euro per dag, plus de risico's zoals ziekte. Aan het einde van de rit levert dat wel meer op." Sandra Peeters is de oprichtster en de zaakvoerster van Seven Miles. Het hr-consultingbureau werkt enkel met freelancers. "We zijn gestart in 2008. Tussen 2010 en 2012 hadden we drie consultants op onze payroll. Tot we besloten die niet te vervangen toen ze het bedrijf verlieten. Vandaag zijn we groter, met 18 freelanceconsultants, goed voor zeven voltijdequivalenten." "We werken voor kleine kmo's die geen hr-manager in dienst kunnen nemen, maar een externe hr-specialist willen inhuren. We twijfelden in het begin hoe we dat zouden aanpakken. Zouden we enkel onszelf verhuren als consultant? Of zouden we meerdere consultants aan het werk zetten? We besloten consultants in dienst te nemen, maar onze eerste medewerkster brak meteen haar pols, waardoor ze niet inzetbaar was. Mijn toenmalige vennoot en ik moesten nog harder werken om haar te kunnen betalen. Dat was de omgekeerde wereld. We moesten zelf harder werken om ons personeel te betalen." Sinds ze op freelancers zijn overgestapt, voelt Sandra Peeters een groot verschil in attitude. "We werden getroffen door het verschil, toen een van onze vaste medewerksters besloot als zelfstandige aan de slag te gaan en ook voor ons te werken. Plots ging ze veel verder voor haar klanten. Ze investeerde meer uren en was flexi-beler dan ze als vaste kracht was geweest. Die inzet zien we bij al onze freelancers. Ze gaan bewuster om met hun tijd, omdat ze zo een rechtstreekse impact hebben op hun omzet." "Het heeft even geduurd, maar ik heb een freelanceteam opgebouwd dat sterk betrokken is bij Seven Miles. Dat is gelukt door hen veel en leuk werk te geven, maandelijkse teammeetings te plannen waarop we kennis uitwisselen, uitstappen buiten het werk te organiseren en voor hen altijd bereikbaar te zijn. Nee, ik keer niet terug naar ons vroegere model. In een volgende stap zou ik mijn kernteam van freelancers eerder de mogelijkheid willen bieden vennoot te worden door aandelen in te kopen." Tjorven Denorme begrijpt als oprichter van eMenKa dat sommige ondernemers met vier of vijf medewerkers hun team vervangen door freelancers. Zijn bedrijf vult de IT-gaten bij heel wat organisaties op. "Wij werken met 22 vaste mensen en ongeveer evenveel freelancers. We doen dat om flexibel te kunnen inspelen op de vraag van onze klanten. Gemiddeld zit 8 tot 10 procent van onze vaste mensen op de bank. Zij werken aan interne projecten of studeren op nieuwe technologieën, maar ze zijn dan wel een kostenpost. Voor een organisatie met onze omvang zijn die kosten te dragen. Als je in een bedrijf met vijf mensen één medewerker niet kunt laten werken aan een project, zit 20 procent van je mensen op de bank. Daardoor heb je geen inkomsten, enkel kosten. De vier resterende mensen kunnen onmogelijk voldoende binnenbrengen om die bankzitter te betalen." Schaalgrootte is cruciaal in dit verhaal. Nu wil Denorme een extra saleskracht aanwerven. Hij maakt de rekening: "Die persoon zal zich pas terugbetalen na ongeveer een jaar en met tien nieuwe vaste mensen. Die tijd en die budgetten moet je als ondernemer vooraf kunnen inschatten." HANS HERMANS"Veel bedrijven hebben behoefte aan een langdurige, exclusieve samenwerking."