Als het van Koning Albert II afhangt, kunnen kleuters niet vroeg genoeg vreemde talen leren. Koren op de molen van Kempenaar Jef Michielsen.
...

Als het van Koning Albert II afhangt, kunnen kleuters niet vroeg genoeg vreemde talen leren. Koren op de molen van Kempenaar Jef Michielsen.Sinds september organiseert Jef Michielsen als bijberoep in de Kempen de cursussen Frans van Le Club Français. Deze franchisezaak maakt deel uit van de bvba Interspeak, een onderneming gespecialiseerd in taalopleidingen. Voor goed 50.000 frank kopen de franchisenemers een gebied waarbinnen zij kinderen op een alternatieve manier laten kennismaken met de tweede landstaal. "Binnen de twee Kempense gebieden die ik kocht, werken we in drie leeftijdsgroepen," zegt Michielsen. Niet alleen aan Les tout petits (kleuters vanaf 4 jaar), ook aan Les Kids en de oudere Parachutistes (tot 12 jaar) wordt op een speelse en niet-schoolse manier lesgegeven. "Na een lessenreeks vloeiend Frans praten, is er nog niet bij. Het is wel onze bedoeling de kinderen zelfzekerder te maken. Na het afronden van een module die bestaat uit tien lessen, gegeven op woensdagmiddag of zaterdag, tonen de kinderen hun ouders wat ze leerden tijdens een kort optreden. Ze krijgen ook een getuigschrift." Michielsen kijkt ongeduldig uit naar zijn eerste financiële resultaten. Hij hoopt in 1996 op zo'n 100 belangstellenden, goed voor een bruto-omzet van 1 miljoen frank. Omdat hij twee gebieden tegelijk kocht, blijft het belangrijk de uitgaven te controleren. Maandelijks heeft hij een bedrag van 25.000 frank nodig om lokalen te huren en zijn lesgevers hun uurloon van 600 frank te betalen. "Het didactisch materiaal maak je zo uitgebreid en dus zo duur als je zelf wil," aldus Michielsen. "Wie de uitgaven beperkt wat ook kan door zelf lessen te geven houdt meer over."Om zelf veel les te geven, ontbreekt het Michielsen aan tijd. Na 27 jaar komt zijn eigen klas nog altijd op de eerste plaats. Hij trekt veelal regenten of perfect tweetaligen aan. De organisatorische kant van de zaak neemt de Kempenaar wel voor zijn rekening. Zo zond hij de scholen in de buurt tot twee keer toe een mailing. Maar daarop kwam zo goed als geen reactie. Een massa advertenties plaatsen en affiches verspreiden was een duur alternatief dat wel resultaat opleverde. Van de 600 aangesloten leden in Limburg en de Kempen heeft Michielsen er momenteel 70 onder zijn hoede. Zij betalen bij aansluiting 600 frank inschrijvingsgeld en 275 frank per lesuur. In dit bedrag zijn verzekering, werkboeken en cassettes inbegrepen. Gelijkaardige initiatieven zijn er weinig. De grootste concurrenten van Le Club Français zijn de steeds talrijker wordende interactieve taalprogramma's voor multimedia.JEF MICHIELSEN (LE CLUB FRANC