Zelfs socialistische politici hebben ondertussen begrepen dat 42,5 procent feitelijke gemiddelde belasting op arbeid investeringen afstoot. Een lastenverlaging van 1 procentpunt heeft wel een negatief effect op de begroting van 1,9 miljard euro. Een verlaging zonder compenserende maatregelen is dus niet doenbaar.

Een deel van inkomsten kan komen uit besparingen. Maar de volgende regering moet al 14 miljard euro inkorten tegen 2017, zegt NBB-gouverneur Luc Coene. Dus moeten we op zoek naar nieuwe inkomsten. De vennootschapsbelasting nog verhogen is onmogelijk. Een vermogenswinstbelasting is een mogelijkheid, maar vermogens worden al zwaar belast.

Welke regering we ook krijgen, de lasten op arbeid moéten omlaag


Enkele fiscalisten pleiten in deze Trends voor een btw-verhoging. Ze hebben gelijk. Ons tarief van 21 procent btw zit in de Europese middenmoot. In de praktijk int onze overheid maar 10 procent van de totale consumptie. Dat kan komen doordat we een transitland zijn voor van btw vrijgestelde goederen, maar dat geldt ook voor andere logistieke topspelers als Nederland en Duitsland.

De lage effectieve belasting lijkt vooral een gevolg van de vele btw-verminderingen en -vrijstellingen die bepaalde economische actoren hebben afgedwongen. Als we de effectieve inning, door de afschaffing van een aantal fiscale voordelen, op het Europese niveau brengen, int de schatkist 4,5 miljard euro extra. Dat weet ook minister van Financiën Koen Geens. Dat maakt het mogelijk de lasten op arbeid met 2 procentpunt te verminderen. Wat is belangrijker: voor 4,5 miljard euro fiscale snoepjes voor politieke favorieten, of een substantiële lastenverlaging voor alle bedrijven? Het antwoord moet duidelijk zijn.

Zelfs socialistische politici hebben ondertussen begrepen dat 42,5 procent feitelijke gemiddelde belasting op arbeid investeringen afstoot. Een lastenverlaging van 1 procentpunt heeft wel een negatief effect op de begroting van 1,9 miljard euro. Een verlaging zonder compenserende maatregelen is dus niet doenbaar. Een deel van inkomsten kan komen uit besparingen. Maar de volgende regering moet al 14 miljard euro inkorten tegen 2017, zegt NBB-gouverneur Luc Coene. Dus moeten we op zoek naar nieuwe inkomsten. De vennootschapsbelasting nog verhogen is onmogelijk. Een vermogenswinstbelasting is een mogelijkheid, maar vermogens worden al zwaar belast. Enkele fiscalisten pleiten in deze Trends voor een btw-verhoging. Ze hebben gelijk. Ons tarief van 21 procent btw zit in de Europese middenmoot. In de praktijk int onze overheid maar 10 procent van de totale consumptie. Dat kan komen doordat we een transitland zijn voor van btw vrijgestelde goederen, maar dat geldt ook voor andere logistieke topspelers als Nederland en Duitsland. De lage effectieve belasting lijkt vooral een gevolg van de vele btw-verminderingen en -vrijstellingen die bepaalde economische actoren hebben afgedwongen. Als we de effectieve inning, door de afschaffing van een aantal fiscale voordelen, op het Europese niveau brengen, int de schatkist 4,5 miljard euro extra. Dat weet ook minister van Financiën Koen Geens. Dat maakt het mogelijk de lasten op arbeid met 2 procentpunt te verminderen. Wat is belangrijker: voor 4,5 miljard euro fiscale snoepjes voor politieke favorieten, of een substantiële lastenverlaging voor alle bedrijven? Het antwoord moet duidelijk zijn.