Sander Loones (N-VA): "De brexit-campagne ging niet over economie, wel over migratie en identiteit"

Europees Parlementslid Sander Loones (N-VA) ging vorige nacht slapen op een moment dat het Remain-kamp het leek te halen, maar een meerderheid van de Britten koos bij het referendum toch voor een uitstap uit de Europese Unie. "Ik dacht ook lange tijd dat het Remain-kamp zou winnen. Maar de campagne was zeer hard en ze ging niet over economische thema's, zoals we hier in Vlaanderen dachten. Het ging niet over hoeveel de Britten betalen voor Europa. Neen, de brexit-campagne ging over identiteit, soevereiniteit en migratie. In zekere zin is dit referendum een wake-upcall voor Europa: pak de problemen aan. Opvallend is dat de Britten niet direct betrokken zijn bij de recente Europese crisissen. Groot-Brittannië is geen euroland en het behoort niet tot de Schengenzone. De oplossing voor die problemen moet sowieso van het continent komen."
...

Europees Parlementslid Sander Loones (N-VA) ging vorige nacht slapen op een moment dat het Remain-kamp het leek te halen, maar een meerderheid van de Britten koos bij het referendum toch voor een uitstap uit de Europese Unie. "Ik dacht ook lange tijd dat het Remain-kamp zou winnen. Maar de campagne was zeer hard en ze ging niet over economische thema's, zoals we hier in Vlaanderen dachten. Het ging niet over hoeveel de Britten betalen voor Europa. Neen, de brexit-campagne ging over identiteit, soevereiniteit en migratie. In zekere zin is dit referendum een wake-upcall voor Europa: pak de problemen aan. Opvallend is dat de Britten niet direct betrokken zijn bij de recente Europese crisissen. Groot-Brittannië is geen euroland en het behoort niet tot de Schengenzone. De oplossing voor die problemen moet sowieso van het continent komen."Loones vindt het jammer dat de Britten voor een brexit kozen, maar hij is ook kritisch voor zij die nu beweren dat de oplossing een EU-superstaat is, zoals onder andere Guy Verhofstadt (Open Vld) bepleit. "Sommigen voorspellen nieuwe referenda elders in de Unie. Veel zal afhangen van de oplossingen die de Europese Unie nu aanreikt. Zo is een degelijk migratiebeleid nodig." Wat de economische impact voor Vlaanderen betreft, waarschuwt Loones voor doemdenken: "Zeggen dat er geen impact is, klopt niet. Maar Groot-Brittannië ligt waar het ligt. Ook buiten de Europese Unie zullen er hechte economische banden met het vasteland zijn. Ik heb trouwens de indruk dat Duitsland, toch de grootste EU-lidstaat, van plan is de Britten economisch zo dicht mogelijk bij de Unie te houden." Bart Staes, Europarlementslid voor Groen, is niet verrast dat een meerderheid van de Britten voor een brexit heeft gekozen. "In onze fractie zitten enkele Schotse nationalisten. Zij voelden al een tijd aan dat het Remain-kamp in de verdrukking kwam. Ik stel vast dat de Britten de Europese Unie niet langer zien als een project dat bescherming biedt. Dat merk je ook op het Europese vasteland. Nu, in vergelijking met de rest van de wereld blijft de Europese Unie een oase van rust."Volgens Staes willen de Europeanen een andere Unie. "Het sociaaleconomische beleid is neoliberaal en conservatief. Dat moet anders. Ik stel dat vast in de dossiers die ik opvolg, zoals milieu, volksgezondheid of voedselveiligheid. De grote lobby's houden de pen vast wanneer op Europees niveau beslissingen worden genomen. Ik zie ook dat nationaal eigenbelang de Europese Unie te veel verzwakt."Is de brexit een momentum om de Europese Unie in een andere richting te sturen? "Het zou kunnen, maar ik betwijfel het. Ik zie overal een versterking van de eurosceptische tendensen: in Spanje, Frankrijk en Nederland... In Italië wil Beppe Grillo zelfs een referendum over een uitstap uit de eurozone."Gerolf Annemans (Vlaams Belang): "Dit is een volksopstand. Niet meer, maar ook niet minder"Het Vlaams Belang is de enige Vlaamse partij die voorstander is van een brexit. Europarlementslid Gerolf Annemans had het resultaat van het referendum "gehoopt maar niet verwacht. Ik noem dit een Independence Day voor de Britten. Wij kijken daar vanuit Vlaanderen wat vreemd naar omdat men hier altijd zeer pro-Europees denkt. Ik zie dit als een kans om in Europa met iets nieuws te beginnen. Geen politieke unie meer en ook geen Schengenruimte, wel een vorm van economische samenwerking. Ik vrees niet voor de band met Groot-Brittannië. De Britten hebben een traditie van vrijhandel en dat zal niet veranderen. Ze kunnen verder in de EFTA-constructie, waar onder andere ook Noorwegen in zit. En wat de City betreft: de financiële instellingen zullen gewoon een bankvergunning vragen voor de eurozone."Dat het Leave-kamp het gehaald heeft, heeft volgens Annemans deels te maken met de Europese migratiecrisis. "Maar het probleem zit dieper," zegt hij. "De Europese bevolking is het beu dat er niet meer naar haar wordt geluisterd. Na de 'neen'-referenda in Nederland en Frankrijk deed men gewoon verder alsof er niets aan de hand was. Ik zie dit Britse referendum als een volksopstand. Niet meer, maar ook niet minder. Men is de Europese elites beu. Ik verwacht nieuwe referenda. In Nederland is het euroscepticisme sterk toegenomen."