De Vlaamse, de Waalse en de Brusselse regering hebben het licht op groen gezet voor een kilometerheffing voor binnen- en buitenlandse vrachtwagens. Die zal begin volgend jaar het federale eurovignet vervangen. De transportorganisaties Febetra, Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) en de Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke ondernemers (UPTR) reageerden unaniem negatief op de beslissing. De beroepsorganisaties willen verder overleg en leggen nieuwe eisen op tafel.

Ook de werkgeversorganisatie Voka en Comeos, dat de Belgische handel en diensten vertegenwoordigt, reageerden vernietigend. Comeos heeft het over "een platte belastingverhoging" en Voka vreest dat deze heffing "een maat voor niets" wordt.

Duurder wordt het altijd

"Een kilometerheffing kan enkel de mobiliteit sturen als ze van toepassing is op alle weggebruikers, dus ook op de automobilisten", zegt Philippe Degraef, directeur van Febetra, de beroepsvereniging van de Belgische transporteurs en logistiekedienstenverleners. "Dat blijkt ook uit een studie van het Federaal Planbureau. Als je de heffing alleen voor vrachtwagens invoert, verandert dat niets aan de mobiliteit. Onze kosten zullen stijgen. Hoeveel is moeilijk te zeggen, omdat de precieze tarieven nog niet vastliggen. Maar duurder wordt het vervoer hoe dan ook."

Degraef gelooft evenwel niet dat het wegvervoer duurder maken een gunstig effect zal hebben op onze structurele mobiliteitsproblemen. "Er zijn weinig alternatieven voor het wegvervoer. De goederen die via alternatieven vervoerd kunnen worden, zitten al op het spoor of op het binnenschip. In Duitsland heeft men al langer ervaring met de LKW-Maut en daar heeft men die shift ook niet gezien."

Nood aan flankerende maatregelen

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) benadrukte dat niets wordt beslist zonder overleg met de betrokken sectoren. "Wij geloven in het overleg en we hopen dat daar nog flankerende maatregelen uitkomen", stelt Philippe Degraef. "Het grootste probleem van de sector zijn de hoge loonkosten. De kilometerheffing mag onze concurrentiepositie niet verder aantasten. Op federaal niveau vragen we een vrijstelling van de RSZ-bijdrage op de niet-productieve uren van chauffeurs. Een van de andere eisen is dat de inkomsten van een eventuele kilometerheffing integraal worden gebruikt om de wegen te onderhouden en de missing links versneld aan te leggen."

De transportsector vraagt ook identieke tarieven in de drie gewesten. "Al zal dat in Brussel niet het geval zijn, want daar wordt gewerkt met drie verschillende tarieven. We eisen ook dat de kilometerheffing beperkt blijft tot de wegen waarvoor nu het eurovignet geldt. Als er storend sluipverkeer optreedt, kun je de wegen waar zich dat fenomeen voordoet er wel bijnemen", meent Degraef.

K.D.C.

De Vlaamse, de Waalse en de Brusselse regering hebben het licht op groen gezet voor een kilometerheffing voor binnen- en buitenlandse vrachtwagens. Die zal begin volgend jaar het federale eurovignet vervangen. De transportorganisaties Febetra, Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) en de Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke ondernemers (UPTR) reageerden unaniem negatief op de beslissing. De beroepsorganisaties willen verder overleg en leggen nieuwe eisen op tafel. Ook de werkgeversorganisatie Voka en Comeos, dat de Belgische handel en diensten vertegenwoordigt, reageerden vernietigend. Comeos heeft het over "een platte belastingverhoging" en Voka vreest dat deze heffing "een maat voor niets" wordt. "Een kilometerheffing kan enkel de mobiliteit sturen als ze van toepassing is op alle weggebruikers, dus ook op de automobilisten", zegt Philippe Degraef, directeur van Febetra, de beroepsvereniging van de Belgische transporteurs en logistiekedienstenverleners. "Dat blijkt ook uit een studie van het Federaal Planbureau. Als je de heffing alleen voor vrachtwagens invoert, verandert dat niets aan de mobiliteit. Onze kosten zullen stijgen. Hoeveel is moeilijk te zeggen, omdat de precieze tarieven nog niet vastliggen. Maar duurder wordt het vervoer hoe dan ook." Degraef gelooft evenwel niet dat het wegvervoer duurder maken een gunstig effect zal hebben op onze structurele mobiliteitsproblemen. "Er zijn weinig alternatieven voor het wegvervoer. De goederen die via alternatieven vervoerd kunnen worden, zitten al op het spoor of op het binnenschip. In Duitsland heeft men al langer ervaring met de LKW-Maut en daar heeft men die shift ook niet gezien." Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) benadrukte dat niets wordt beslist zonder overleg met de betrokken sectoren. "Wij geloven in het overleg en we hopen dat daar nog flankerende maatregelen uitkomen", stelt Philippe Degraef. "Het grootste probleem van de sector zijn de hoge loonkosten. De kilometerheffing mag onze concurrentiepositie niet verder aantasten. Op federaal niveau vragen we een vrijstelling van de RSZ-bijdrage op de niet-productieve uren van chauffeurs. Een van de andere eisen is dat de inkomsten van een eventuele kilometerheffing integraal worden gebruikt om de wegen te onderhouden en de missing links versneld aan te leggen." De transportsector vraagt ook identieke tarieven in de drie gewesten. "Al zal dat in Brussel niet het geval zijn, want daar wordt gewerkt met drie verschillende tarieven. We eisen ook dat de kilometerheffing beperkt blijft tot de wegen waarvoor nu het eurovignet geldt. Als er storend sluipverkeer optreedt, kun je de wegen waar zich dat fenomeen voordoet er wel bijnemen", meent Degraef. K.D.C.