Het nieuwe jaar begint met twee covid-golven, een opgaande en een neergaande. De deltagolf verliest aan kracht, omdat ze het slachtoffer geworden is van haar eigen succes. Er blijven te weinig Belgen over die nog ziek kunnen worden van delta. De druk op de ziekenhuizen blijft hoog tijdens de eerste weken van het jaar, zeker als ook de klassieke griep om de hoek komt loeren, en vooral als het aantal besmettingen met de omikronvariant op toerental komt.
...

Het nieuwe jaar begint met twee covid-golven, een opgaande en een neergaande. De deltagolf verliest aan kracht, omdat ze het slachtoffer geworden is van haar eigen succes. Er blijven te weinig Belgen over die nog ziek kunnen worden van delta. De druk op de ziekenhuizen blijft hoog tijdens de eerste weken van het jaar, zeker als ook de klassieke griep om de hoek komt loeren, en vooral als het aantal besmettingen met de omikronvariant op toerental komt.De omikrongolf zal in 2022 snel hoogte winnen omdat omikron bijna als een nieuw virus kan worden gezien. De variant kan de opgebouwde immuniteit tegen covid, zowel via vaccinatie als via eerdere besmettingen, relatief vlot omzeilen. We mogen van geluk spreken dat een derde prik met het vaccin van Pfizer en Moderna de bescherming tegen ziekte herstelt tot ongeveer 70 procent. De versnelde uitrol van de boostercampagne zal helpen om de omikrongolf af te toppen. Toch lijken de dijken nog niet hoog genoeg om ons voldoende te beschermen. Zelfs als omikron minder ziek zou maken, dan nog dreigen er zoveel besmettingen te zijn dat de ziekenhuizen worden overspoeld met nieuwe coronapatiënten. Het is bang afwachten welk percentage van de besmettingen resulteert in een ziekenhuisopname of een opname op intensieve zorg. Is dat 2 procent, zoals bij delta, dan breekt de zorg. Is dat 1 procent, dan zullen de limieten van de zorg opnieuw worden getest door een vijfde golf die de grootste van alle golven wordt. In het beste scenario gaan we naar een hoge besmettingsgolf, maar een beperkte golf van ziekenhuisopnames. In januari zal omikron al snel zijn ware gelaat tonen. De beleidsmakers dreigen dezelfde fouten te maken als in het verleden. De versnelling van de boostercampagne laat eindelijk een snellere reactiefunctie van de overheid zien, maar het risico blijft groot dat beleidsmakers te lang dralen om de omikrongolf af te toppen. Het overlegcomité zal pas samenkomen als de golf al ontketend is, en zal herhaaldelijk zichzelf moeten corrigeren. De maatregelen zullen geen groot verschil maken. De bezetting op intensieve zorg is tijdens de deltagolf met slechts een kwart verlaagd door de beperking van de vrijetijdscontacten en verplicht telewerk. Breekt omikron massaal door de dijken en gaat het aantal opnames over de rode lijn van de maximale capaciteit, dan rest ons in februari of maart enkel nog het paardenmiddel van een volwaardige lockdown. De bevolking zal morren, maar nood zal wet breken. Na de omikrongolf zullen we vanaf de lente opnieuw aan de winnende hand lijken. Onze dijken worden hoger met elke prik en elke besmetting. Het virus is niet milder geworden, maar onze immuniteit wordt krachtiger. De dijken zullen hoog genoeg zijn om de seizoensgebonden najaarsgolf onder controle te houden. Een vierde prik, met een vaccin dat is aangepast aan omikron, zal na de zomer een wereld van verschil maken. Toch kan er ook in 2022 geen punt worden gezet achter de covid-ellende. Het opduiken van een nieuwe variant blijft de vervelende joker in het kaartspel. De dijken worden hoger, maar de coronagolven blijven gevaarlijk klotsen.