De economie staat eind dit jaar terug op het peil van voor de uitbraak van de financiële crisis in 2008, en volgend jaar zal de begroting voor het eerst in negen jaar in evenwicht zijn. Dat voorspelt het Centraal Planbureau (CPB) in zijn dinsdag voorgestelde decemberraming.

Volgens het CPB zal de Nederlandse economie volgend jaar met 2,1 procent groeien, vooral omdat consumenten meer gaan uitgeven. Zij profiteren van de loonsverhogingen van de afgelopen twee jaar. Ook dit jaar zou de economische groei al 2,1 procent bedragen, na 2 procent in 2015. Drie maanden geleden werd voor 2016 en 2017 nog een terugval tot 1,7 procent voorspeld.

Positieve gevolgen

De robuuste groei heeft een heel aantal positieve gevolgen. Zo zal de Nederlandse economie weer even groot zijn als in 2008, gerekend per hoofd van de bevolking. Bovendien voorspelt het CPB volgend jaar een begroting in evenwicht: voor het eerst in negen jaar zullen de uitgaven en inkomsten van de staat in evenwicht zijn.

Ook de staatsschuld zou verder afnemen en daalt volgens de nieuwe ramingen in 2017 voor het eerst sinds 2010 onder het Europees vastgestelde maximum van 60 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Goed nieuws ook op het vlak van de werkgelegenheid, die terugkeert naar het niveau van voor de crisis, na een volgens het CPB "uitzonderlijk lange" herstelperiode. De werkloosheid daalt volgend jaar verder, maar blijft met 5,3 procent hoger dan voor de dubbele recessie.

De Nederlandse minister van Economische Zaken Henk Kamp is niet verrast door de positieve economische vooruitzichten. "De seinen van de Nederlandse economie staan al een tijd op groen. Deze positieve vooruitzichten van het CPB liggen dan ook in de lijn der verwachting", reageert de minister. Hij wil de economie verder versterken. "Dat kan door de energietransitie te versnellen, te investeren in innovatie en maatregelen te nemen die de arbeidsproductiviteit verhogen", zegt hij. (Belga/NS)

De economie staat eind dit jaar terug op het peil van voor de uitbraak van de financiële crisis in 2008, en volgend jaar zal de begroting voor het eerst in negen jaar in evenwicht zijn. Dat voorspelt het Centraal Planbureau (CPB) in zijn dinsdag voorgestelde decemberraming.Volgens het CPB zal de Nederlandse economie volgend jaar met 2,1 procent groeien, vooral omdat consumenten meer gaan uitgeven. Zij profiteren van de loonsverhogingen van de afgelopen twee jaar. Ook dit jaar zou de economische groei al 2,1 procent bedragen, na 2 procent in 2015. Drie maanden geleden werd voor 2016 en 2017 nog een terugval tot 1,7 procent voorspeld. De robuuste groei heeft een heel aantal positieve gevolgen. Zo zal de Nederlandse economie weer even groot zijn als in 2008, gerekend per hoofd van de bevolking. Bovendien voorspelt het CPB volgend jaar een begroting in evenwicht: voor het eerst in negen jaar zullen de uitgaven en inkomsten van de staat in evenwicht zijn. Ook de staatsschuld zou verder afnemen en daalt volgens de nieuwe ramingen in 2017 voor het eerst sinds 2010 onder het Europees vastgestelde maximum van 60 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Goed nieuws ook op het vlak van de werkgelegenheid, die terugkeert naar het niveau van voor de crisis, na een volgens het CPB "uitzonderlijk lange" herstelperiode. De werkloosheid daalt volgend jaar verder, maar blijft met 5,3 procent hoger dan voor de dubbele recessie. De Nederlandse minister van Economische Zaken Henk Kamp is niet verrast door de positieve economische vooruitzichten. "De seinen van de Nederlandse economie staan al een tijd op groen. Deze positieve vooruitzichten van het CPB liggen dan ook in de lijn der verwachting", reageert de minister. Hij wil de economie verder versterken. "Dat kan door de energietransitie te versnellen, te investeren in innovatie en maatregelen te nemen die de arbeidsproductiviteit verhogen", zegt hij. (Belga/NS)