De federale ministers trokken dinsdag naar Luxemburg voor een zogenaamde Gäichel - een vergadering tussen beide regeringen. Het ging om de elfde gezamenlijke vergadering.

Premier Alexander De Croo en zijn collega Xavier Bettel onderstreepten na afloop de verregaande samenwerking tussen beide landen. Onze eerste minister wees daarbij op de Luxemburgse steun na de watersnood van enkele weken geleden, maar ook op de samenwerking bij de repatriëringen vanuit Afghanistan. De Croo had het over een ongelooflijk werk dat beide landen hebben verricht. Op minder dan een week tijd was sprake van 23 vluchten waarbij meer dan 1.400 mensen van Kaboel naar Afghanistan werden gebracht. Nu is het volgens de premier zaak goed te identificeren wie er zich nog in Afghanistan bevindt en wie hulp vraagt. De analyse over wat de mogelijkheden zijn om nog te evacueren is aan de gang, luidde het.

Intussen zijn de laatste Amerikaanse soldaten uit het land vertrokken. Volgens De Croo is het niet duidelijk wat er met de luchthaven van Kaboel zal gebeuren. Komen er internationale verbindingen, blijft ze gesloten, en zijn er andere mogelijkheden om te evacueren? Meer samenwerking met andere Europese landen zou voor die bijkomende repatriëringen volgens De Croo alvast een grote hulp zijn.

Akkoorden

De Belgisch-Luxemburgse bijeenkomst levert traditioneel een rist kleine en grotere akkoorden op. De deal over het telewerk van de naar schatting 48.000 grensarbeiders is er een van. Nog op fiscaal vlak raakte minister van Financiën Vincent Van Peteghem het eens met zijn evenknie over aanpassingen aan het gemeenschappelijke ontvangstenstelsel van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU). Die bestaat dit jaar overigens 100 jaar.

De verdeling wordt iets gunstiger voor ons land. De Luxemburgse bijdrage gaat vanaf volgend jaar immers van 34 naar 48 miljoen euro. De komende tien jaar gaat dat bedrag per jaar met 5 procent omhoog. De bijdrage gaat als compensatie naar de grensgemeenten waar grensarbeiders wonen.

Daarnaast ondertekenden de bevoegde ministers van beide regeringen een gemeenschappelijke verklaring over samenwerking op het gebied van crisisbeheer, civiele veiligheid en medische noodhulp. Ook zag er een andere gemeenschappelijke verklaring het levenslicht over grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van gezondheidszorg om de toegang tot zorg in de directe omgeving te bevorderen.

Op het vlak van Defensie werden afspraken gemaakt over de exploitatie van de A400M-vliegtuigen binnen de nieuwe biationale luchtvervoerseenheid. Een intentieverklaring mikt dan weer op de oprichting van een gezamenlijk verkenningsbataljon. Dat moet de militaire samenwerking verder opkrikken en bijdragen tot de behoeften van de Navo.

Een evergreen tijdens de Belgisch-Luxemburgse vergaderingen is de spoorlijn tussen Brussel en Luxemburg. Premier Bettel hamerde nogmaals op het belang van de modernisering van die verbinding. Bedoeling is dat de bevoegde ministers binnenkort de intentieverklaring rond spoorvervoer actualiseren met het oog op de uitbreiding en de verbetering van de spoorverbindingen tussen beide landen.

De federale ministers trokken dinsdag naar Luxemburg voor een zogenaamde Gäichel - een vergadering tussen beide regeringen. Het ging om de elfde gezamenlijke vergadering. Premier Alexander De Croo en zijn collega Xavier Bettel onderstreepten na afloop de verregaande samenwerking tussen beide landen. Onze eerste minister wees daarbij op de Luxemburgse steun na de watersnood van enkele weken geleden, maar ook op de samenwerking bij de repatriëringen vanuit Afghanistan. De Croo had het over een ongelooflijk werk dat beide landen hebben verricht. Op minder dan een week tijd was sprake van 23 vluchten waarbij meer dan 1.400 mensen van Kaboel naar Afghanistan werden gebracht. Nu is het volgens de premier zaak goed te identificeren wie er zich nog in Afghanistan bevindt en wie hulp vraagt. De analyse over wat de mogelijkheden zijn om nog te evacueren is aan de gang, luidde het. Intussen zijn de laatste Amerikaanse soldaten uit het land vertrokken. Volgens De Croo is het niet duidelijk wat er met de luchthaven van Kaboel zal gebeuren. Komen er internationale verbindingen, blijft ze gesloten, en zijn er andere mogelijkheden om te evacueren? Meer samenwerking met andere Europese landen zou voor die bijkomende repatriëringen volgens De Croo alvast een grote hulp zijn.De Belgisch-Luxemburgse bijeenkomst levert traditioneel een rist kleine en grotere akkoorden op. De deal over het telewerk van de naar schatting 48.000 grensarbeiders is er een van. Nog op fiscaal vlak raakte minister van Financiën Vincent Van Peteghem het eens met zijn evenknie over aanpassingen aan het gemeenschappelijke ontvangstenstelsel van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU). Die bestaat dit jaar overigens 100 jaar. De verdeling wordt iets gunstiger voor ons land. De Luxemburgse bijdrage gaat vanaf volgend jaar immers van 34 naar 48 miljoen euro. De komende tien jaar gaat dat bedrag per jaar met 5 procent omhoog. De bijdrage gaat als compensatie naar de grensgemeenten waar grensarbeiders wonen.Daarnaast ondertekenden de bevoegde ministers van beide regeringen een gemeenschappelijke verklaring over samenwerking op het gebied van crisisbeheer, civiele veiligheid en medische noodhulp. Ook zag er een andere gemeenschappelijke verklaring het levenslicht over grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van gezondheidszorg om de toegang tot zorg in de directe omgeving te bevorderen. Op het vlak van Defensie werden afspraken gemaakt over de exploitatie van de A400M-vliegtuigen binnen de nieuwe biationale luchtvervoerseenheid. Een intentieverklaring mikt dan weer op de oprichting van een gezamenlijk verkenningsbataljon. Dat moet de militaire samenwerking verder opkrikken en bijdragen tot de behoeften van de Navo. Een evergreen tijdens de Belgisch-Luxemburgse vergaderingen is de spoorlijn tussen Brussel en Luxemburg. Premier Bettel hamerde nogmaals op het belang van de modernisering van die verbinding. Bedoeling is dat de bevoegde ministers binnenkort de intentieverklaring rond spoorvervoer actualiseren met het oog op de uitbreiding en de verbetering van de spoorverbindingen tussen beide landen.