"ING België is dit jaar 150 jaar actief op de Belgische markt. Dat is ook een moment om vooruit te blikken", zegt Peter Adams, die nu zeven maanden aan de slag is als de CEO van ING België.
...

"ING België is dit jaar 150 jaar actief op de Belgische markt. Dat is ook een moment om vooruit te blikken", zegt Peter Adams, die nu zeven maanden aan de slag is als de CEO van ING België. "Ik wil terugkeren naar de essentie door bankieren eenvoudiger te maken. Dat komt neer op snelheid, transparantie en eenvoud. Ik wil dat dit de kernwaarden zijn die iedereen in de bank uitdraagt. Zo kunnen we ons onderscheiden op de Belgische markt. Als u een krediet vraagt, dat hebben we alle data voorhanden om heel snel een risicoprofiel en een correcte prijs te maken. In realiteit duurt dat soms nog meer dan een week. Niets houdt ons tegen om onze klanten binnen enkele minuten een concreet en correct voorstel te geven. En als u, als klant, dat voorstel krijgt, zult u dat beschouwen als een startpunt voor onderhandelingen met de bank, of zult u weten dat dit de beste rentevoet is die de bank u kan geven op basis van uw risicoprofiel. Daar moeten we naartoe. Ook dat is snelheid, eenvoud en comfort. Je bezorgt met dat voorstel de klant ook geen extra stress meer, want die hoeft niet meer te onderhandelen met de bank of te shoppen tussen andere banken. Als we erin slagen om van de bank van de toekomst een eenvoudiger bank te maken, dan zal ik een tevreden man zijn."Is het een complexe opdracht om de zaken te vereenvoudigen?PETER ADAMS. "Helemaal juist. Maar complexiteit is vandaag de grootste zorg van onze klant. Dus moeten wij maximaal inzetten op een vereenvoudiging van het aanbod. Als we nu met onze klanten praten, dan merken we dat ze overdonderd worden door de complexiteit van bankieren. Of het nu komt van de regelgeving, of van de fiscus, of van ons, als bank, de klanten krijgen een pak complexiteit op hun bord. Als wij erin slagen die complexiteit af te bouwen, dan kunnen we een verschil maken. We moeten onze klant niet bestoken met nog meer nieuwe producten en complexiteit, maar terugkeren naar de essentie, door onze klanten maximaal te bedienen met een heel transparant aanbod. De kunst is zich te onderscheiden om de markt. Eenvoud wordt daarbij een troef."Blijft een verdere digitalisering van het aanbod ook een topprioriteit?ADAMS. "Na mijn eerste zeven maanden als CEO ben ik vooral trots dat we nu echt de weg van de digitale versnelling ingeslagen hebben. Onze nieuwe app biedt de mogelijkheid om snel nieuwe toepassingen aan te bieden aan de klanten, zoals een nieuwe chatfunctie en videocalls. Deze week lanceerden we Apple Pay. De klanten tonen hun tevredenheid. Onze app telde 40 procent meer bezoekers, en de tevredenheidsscores zitten op een recordniveau, in lijn waar we willen staan in de markt."Bent u tevreden over de resultaten van de eerste helft van het jaar?ADAMS. "We blikken met een winst voor belasting van 349 miljoen euro zeer tevreden terug op het eerste halfjaar. Dat is veel hoger dan in dezelfde periode van vorig jaar, maar de impact van de coronapandemie blijft voelbaar."HANS DE MUNCK (CFO van ING België). "De inkomsten stijgen met 4,2 procent. Dat is vooral te danken aan de stijgende commissie-inkomsten, bijvoorbeeld op beleggingsproducten. De kosten blijven onder controle en dalen zelfs. En dankzij de betere economische vooruitzichten kunnen we de kosten voor kredietprovisies terugschroeven met 200 miljoen euro. De commerciële activiteiten draaiden op volle toeren. We hebben 40 procent meer hypotheken verschaft dan in dezelfde periode vorig jaar. Onze sterke kapitaal- en liquiditeitspositie laat ons toe om op dit elan verder te gaan."Kunnen we op basis van die resultaten stilaan spreken van een normalisatie na de coronacrisis?DE MUNCK. "Toch wel. In volle coronacrisis mochten we niet blind blijven voor het goede commerciële momentum. Dat zie je nu in de inkomsten, die met een behoorlijke 4 procent stijgen. We keren terug naar een normale activiteit."De netto rente-inkomsten blijven de belangrijkste bron van inkomsten. De rentemarge blijft wellicht ook de eerstkomende jaren onder druk staan. Wat kunt u doen om die inkomsten te verdedigen?DE MUNCK. "De beleidsrente van de ECB zal de komende jaren laag en zelfs negatief blijven. Onderliggend zit er een neerwaartse druk op de rentemarge. Daarom zijn we blij met onze resultaten. We tonen aan dat we met een goede commerciële focus de rente-inkomsten kunnen verdedigen en extra commissie-inkomsten kunnen genereren. Dat is ook het recept voor de volgende jaren."Uw collega-bankiers volgen dezelfde strategie. Legt dat een grote competitieve druk op de markt voor hypotheekleningen en bedrijfskredieten?DE MUNCK. "Dat is absoluut het geval, maar dat is niets nieuws. Dat zijn altijd heel competitieve markten geweest. De klant vaart er wel bij. We zijn klaar om deze concurrentie het hoofd te bieden.De kosten dalen met 4 procent. Is dat ook de tendens voor de volgende jaren? Want de kosten-inkomsten ratio is met 68,6 procent relatief hoog.DE MUNCK. "Over de toekomstige evolutie kunnen we nog een uitspraken doen, maar we zijn blij met de gerealiseerde daling van de kosten, dankzij de jarenlang volgehouden focus op efficiëntie. Onze kosten-inkomstenratio is inderdaad nog relatief hoog, dus we moeten blijven inzetten op een doorgedreven efficiëntie en continue kostenbesparingen."De kosten voor kredietprovisies dalen gevoelig. Kunt u ook al eerder geboekte provisies terugnemen dankzij het economische herstel?DE MUNCK. "In de eerste helft van dit jaar hebben we nog extra kredietprovisies aangelegd. We hanteren daarbij een zeer voorzichtige, conservatieve aanpak. De toekomst blijft onzeker. Maar de echte verliezen bleven in de eerste helft van het jaar heel laag, lager dan we gemiddeld doorheen de cyclus zouden zien. Van de klanten die genoten van de moratoria op afbetalingen van kredieten, heeft 96 procent de normale betalingen hervat. Dat is ook een goed signaal."Keren uw werknemers straks allemaal terug naar kantoor? Hoe ziet de nieuwe manier van werken eruit bij ING België?ADAMS. "We voeren vanaf september een hybride manier van werken in. Onze medewerkers zullen minstens 50 procent thuis kunnen werken. We moeten ons als bank daarrond organiseren. Welke taken kunnen de mensen beter thuis uitvoeren, en wat doen we als we fysiek samen zijn op kantoor? De meer creatieve zaken en de moeilijkere discussies doe je het best in persoon. Maar de taken die meer concentratie en uitvoering vergen, zullen we van thuis uit organiseren. Dat vereist dat we onze teams op andere manier organiseren. Daar zijn we volop mee bezig."De Europese Centrale Bank wil het gemakkelijker maken om spaargeld en kapitaal te laten doorstromen van dochterbedrijven naar moedergroepen, of in dit geval van ING België naar de moeder ING Groep. Hoe kijkt u naar die discussie?DE MUNCK. "ING België heeft 110 miljard euro aan deposito's, en een equivalent bedrag aan toegekende leningen. De discussie dat spaargeld zijn weg zou moeten vinden naar elders in Europa, is voor ING België niet aan de orde. Integendeel. We staan klaar om onze deposito's uit te lenen aan onze eigen klanten. Voor de rest genieten we van een sterke kapitaalbuffer van 16,5 procent. Daarmee kunnen we al onze risico's afdekken en onze groeiplannen financieren.