Dat zegt Joachim Coens, de baas van het havenbedrijf in Zeebrugge in Z-Talk Goossens. Hij is te gast samen met de directeur-generaal van de haven van Gent, Daan Schalck.

Met beide heren bekijkt Véronique Goossens hoe groot de sense of urgency is geworden om het verminderende marktaandeel van de Vlaamse havens weer goed te maken. Zeebrugge verloor vorig jaar 7 procent, Antwerpen 2 procent en Gent dik een procent. Dat terwijl de haven van Rotterdam 1,7 procent méér trafiek wist aan te trekken.

De concurrerende houding tussen de Vlaamse havens, vooral die van Antwerpen en Zeebrugge, is al jarenlang een doorn in het oog van heel wat beleidsmakers in Brussel. De overtuiging leeft dat Vlaamse havens zich beter als een blok zouden presenteren om de concurrentie met andere Europese havens aan te gaan. Initiatieven als Flanders Port Area, op de rails gezet door minister-president Kris Peeters, moeten de samenwerking versterken, maar op commercieel vlak blijkt dat bijzonder moeilijk.

Tot verbazing van velen kondigde de baas van de haven van Antwerpen, Eddy Bruyninckx, eind vorig jaar aan dat zijn haven nauw zou samenwerken op het vlak van containergrafiek met de haven van Zeebrugge. Tot nu toe werd tussen die twee havens een bitse concurrentiestrijd uitgevochten. Onder druk van de politiek, maar niet in het minst vanuit het bedrijfsleven dat actief is in die havens, lijken de zaken te keren.

Hoe de twee hun containertrafiek samen gaan aanpakken, is nog volop in onderhandeling. Volgens Coens is het alvast de bedoeling om samen op handelsmissie te gaan naar het verre oosten en ook in alle transparantie een prijzenpolitiek te voeren. "Zeebrugge heeft een belangrijke kustfunctie en Antwerpen heeft een belangrijke hinterlandfunctie. We gaan bekijken hoe de markt de vraag stelt, en we zullen die vraag samen beantwoorden. Dat is een enorme stap vooruit," meent Coens. "Als de vraag is om een container van de ene boot op de andere te laden, dan is Zeebrugge interessant. Als het de bedoeling is om het hinterland te bedienen dan is Antwerpen misschien het meest aangewezen," zo stelt Coens.

Bedoeling is om op het einde van de rit meer trafiek te hebben. Want de komst van enkele nieuwe terminals in Rotterdam op de Tweede Maasvlakte dreigt de hele containerhandel in een andere richting te sturen.

Daan Schalck van de haven van Gent voegt eraan toe dat een centraal aangestuurd havenschap vanuit Brussel het tij niet zal doen keren. Wel kan er meer samenwerking komen, zo zouden de Vlaamse havens volgens hem samen kunnen investeren in het hinterland en in het spoor. (V.G.)

Z-Talk Goossens vanaf zaterdagochtend 11 uur op Kanaal Z of nu al via deze link

Dat zegt Joachim Coens, de baas van het havenbedrijf in Zeebrugge in Z-Talk Goossens. Hij is te gast samen met de directeur-generaal van de haven van Gent, Daan Schalck.Met beide heren bekijkt Véronique Goossens hoe groot de sense of urgency is geworden om het verminderende marktaandeel van de Vlaamse havens weer goed te maken. Zeebrugge verloor vorig jaar 7 procent, Antwerpen 2 procent en Gent dik een procent. Dat terwijl de haven van Rotterdam 1,7 procent méér trafiek wist aan te trekken. De concurrerende houding tussen de Vlaamse havens, vooral die van Antwerpen en Zeebrugge, is al jarenlang een doorn in het oog van heel wat beleidsmakers in Brussel. De overtuiging leeft dat Vlaamse havens zich beter als een blok zouden presenteren om de concurrentie met andere Europese havens aan te gaan. Initiatieven als Flanders Port Area, op de rails gezet door minister-president Kris Peeters, moeten de samenwerking versterken, maar op commercieel vlak blijkt dat bijzonder moeilijk. Tot verbazing van velen kondigde de baas van de haven van Antwerpen, Eddy Bruyninckx, eind vorig jaar aan dat zijn haven nauw zou samenwerken op het vlak van containergrafiek met de haven van Zeebrugge. Tot nu toe werd tussen die twee havens een bitse concurrentiestrijd uitgevochten. Onder druk van de politiek, maar niet in het minst vanuit het bedrijfsleven dat actief is in die havens, lijken de zaken te keren. Hoe de twee hun containertrafiek samen gaan aanpakken, is nog volop in onderhandeling. Volgens Coens is het alvast de bedoeling om samen op handelsmissie te gaan naar het verre oosten en ook in alle transparantie een prijzenpolitiek te voeren. "Zeebrugge heeft een belangrijke kustfunctie en Antwerpen heeft een belangrijke hinterlandfunctie. We gaan bekijken hoe de markt de vraag stelt, en we zullen die vraag samen beantwoorden. Dat is een enorme stap vooruit," meent Coens. "Als de vraag is om een container van de ene boot op de andere te laden, dan is Zeebrugge interessant. Als het de bedoeling is om het hinterland te bedienen dan is Antwerpen misschien het meest aangewezen," zo stelt Coens.Bedoeling is om op het einde van de rit meer trafiek te hebben. Want de komst van enkele nieuwe terminals in Rotterdam op de Tweede Maasvlakte dreigt de hele containerhandel in een andere richting te sturen. Daan Schalck van de haven van Gent voegt eraan toe dat een centraal aangestuurd havenschap vanuit Brussel het tij niet zal doen keren. Wel kan er meer samenwerking komen, zo zouden de Vlaamse havens volgens hem samen kunnen investeren in het hinterland en in het spoor. (V.G.)