Elia als alternatief voor bedrijfsobligaties

De resultaten van Elia zijn niet afhankelijk van het elektriciteitsverbruik in België, maar worden berekend op basis van een vaste vergoeding op de activa die ingezet worden.

Als basis voor die vergoeding wordt het gemiddelde rendement van de OLO op 10 jaar genomen, aangevuld met een risicopremie. Dat OLO-rendement schommelt volgens Gert De Mesure (Demes Invest) sterk van jaar tot jaar.

In 2007 bedroeg dat gemiddelde 3,42%, in 2008 was dat 4,44% om in 2009 uit te komen op 3,94% en op 3,42% in 2010. In 2011 was er een opflakkering naar 4,2%, voor 2012 zit het gemiddelde rond de 3%, terwijl het niveau van de laatste dagen zelfs maar rond de 2,6% schommelt.

Een daling van dat gemiddelde netto rendement leidt dan ook tot lagere winstcijfers voor Elia. Gelukkig nam Elia in 2010 een 50%-belang in het Duitse elektriciteitsnetwerk 50Hertz.

Dankzij een sterke stijging van haar bijdrage kon volgens Gert De Mesure Elia in de eerste 6 maand van 2012 met sterk betere cijfers uitpakken.

Elia zelf kende in België een beperkte omzetgroei van 0,2%, maar de bedrijfswinst kende een daling van 11,9% en dit was het gevolg van de daling van de gemiddelde OLO-rente van 4,15% tot 3,38%. De daling werd versterkt door een lagere risicopremie (van 1,05% naar 0,70%). In totaal daalde de nettowinst van Elia 22,7%, van 52,5 naar 40,6 miljoen euro.

Totaal tegengestelde evolutie

De resultaten van 50Hertz kenden een totaal tegengestelde evolutie. De omzet steeg er 36%, dankzij de hogere volumes afkomstig van de offshore windmolenparken en dankzij de hogere opbrengsten als vergoeding voor de overbelasting van het netwerk door windproductie.

De rendabiliteit kende volgens Gert De Mesure een meer spectaculaire verbetering. De EBITDA steeg 99,2%, de bedrijfswinst ging 162,4% hoger, de nettowinst groeide 260%.

Die verbetering was onder andere het gevolg van positieve wijzigingen in het regulatoire kader en van een toename van de intern geproduceerde activa.

De wijziging van het regulatoire kader was nodig om de netwerkbeheerders voldoende financiële ruimte geven om verder te investeren in het Duitse netwerk, vooral naar de aansluiting met diverse windmolenparken op zee toe. Deze aanpassingen aan de vergoedingen komen Elia en zijn filiaal 50Hertz zonder twijfel ten goede.

De groepswinst van Elia in de eerste helft van 2012 steeg hierdoor van 61,4 naar 73,1 miljoen euro (+19%). Per aandeel steeg de winst van 1,02 naar 1,21 euro per aandeel.

Het bedrijf waarschuwt er wel voor dat deze winst over 6 maand niet simpelweg verdubbeld mag worden om het jaarresultaat te bekomen.

Dit belet niet dat Elia meer dan genoeg ruimte heeft om het dividend over 2012 te verhogen. We gaan uit van een nettodividend van 1,13 euro, tegenover 1,10 euro over 2011.

Op de huidige koers geeft dat een netto dividendrendement van 3,53%. Dit is ongeveer even veel als het netto rendement van enkele Belgische bedrijfsobligaties die recent op de markt kwamen, met dien verstande dat het dividend van Elia jaar na jaar kan groeien.

Qua risico scoort Elia ook veel beter dan de gemiddelde bedrijfsobligatie. Dankzij het vaste gereglementeerde kader zowel in België als in Duitsland lopen de resultaten van Elia weinig risico.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content