Beleggen in Europa: lessen uit Japan

Japan was het eerste land dat slachtoffer werd van de gecombineerde effecten van een vergrijzende bevolking, inzakkende prijzen (van vermogenstitels), een verzwakte bankensector en een reeks ‘suboptimale’ beleidsreacties.

Komt deze opsomming u bekend voor? Dat moet wel, aangezien deze kenmerken nu grotendeels ook op Europa van toepassing zijn. Waarom zouden we geen lering trekken uit de Japanse ervaring?, zo vraagt Ad van Tiggelen van ING zich af.

Je kunt natuurlijk stellen dat de verschillen tussen Japan en Europa nog te groot zijn om een zinvolle vergelijking te kunnen maken. Wij denken echter dat de overeenkomsten nog groter zijn, met name tussen Japan en de cruciale Duitse economie.

Beide landen hebben een bevolking die ‘in-control’ en op sparen gericht is. Beide landen zijn exporteurs met een grote industrie van hoge kwaliteit.

Het probleem van de vergrijzing

Beide hebben te maken met een snel vergrijzende bevolking, waarbij in 2050 meer dan een derde van de bevolking ouder dan 65 jaar zal zijn (in Japan zelfs 40%).

Belangrijk is dat dit vergrijzingsprobleem ook voor de meeste andere Europese landen opgaat, wat leidt tot een steeds hogere pensioenleeftijd en toenemende onzekerheid over de betaalbaarheid van de pensioenen en de gezondheidszorg.

Dit ondermijnt op zijn beurt weer het consumentenvertrouwen, met name in combinatie met de negatieve invloed van de eurocrisis op het sentiment.

Inflatiecijfers laten dalende trend zien

Hoewel de inflatie in Europa nog steeds duidelijk hoger is dan in Japan, is ook hier sprake van convergentie. De meest recente Europese inflatiecijfers laten een dalende trend zien.

Door een combinatie van lagere grondstoffenprijzen en een uiterst bescheiden loonstijging (met uitzondering van een tijdelijke inhaalslag in Duitsland) zal de inflatie in 2013 waarschijnlijk verder dalen.

Sommigen vrezen dat stimulerende maatregelen van de ECB mogelijk inflatoir zullen uitpakken, maar Van Tiggelen blijft benadrukken dat dit niet het geval is zolang het vertrouwen laag is en mensen het extra geld niet in de reële economie uitgeven.

Daarom is hij van mening dat de rente op staatsobligaties in de EU-kernlanden nog lange tijd laag blijft, zoals dat ook in Japan het geval was – en nog steeds is.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content