Verkopen in mei

Wellicht gaan de beurzen het rustiger aan doen richting de zomer.

Dit is het laatste nummer van april: het is logisch dat we dan worden herinnerd aan een van de bekendste beleggingswijsheden, ‘Sell in May and go away’. En zeker dit jaar, na de spectaculaire stijging van de koersen, is al veelvuldig de vraag opgeworpen of het niet beter is in mei aandelen te verkopen. Het lijkt een heel simpele beurswijsheid, al hoort ze vervolledigd te worden met ‘But remember to come back in september.’

Voorafgaandelijk merken we op dat een aandelenbelegger uiteraard voor de lange termijn op de beurs is. Maar in een wereld met enorme communicatiemogelijkheden wordt er vaker gehandeld dan vroeger. Een beetje trading hoort er dus ook bij. Want uit verschillende onderzoeken blijkt dat er wel degelijk een kern van waarheid in dat beursgezegde zit. Er is zelfs historisch materiaal voor Wall Street dat teruggaat tot eind negentiende eeuw. En dan blijkt dat de periode mei-augustus inderdaad gemiddeld een nulrendement, tot maximaal 1,9% return, oplevert, naargelang het onderzoek en de periode. Dat is een stuk minder dan voor de periode september-april, waarin de gemiddelde rendementen over meer dan honderd jaar tussen 6 en 7% schommelen.

Toch is het absoluut niet zo dat de periode mei-augustus bijna jaarlijks voor teleurstellingen zorgt voor aandelenbeleggers. Integendeel, over meer dan honderd jaar zagen we slechts in 40% negatieve rendementen, tegenover een jaargemiddelde van 28% negatieve returns. Of dus gemiddeld twee keer in vijf jaar, tegenover iets meer dan één keer om de vier jaar. Er zijn dus heus wel beurszomers die prima verlopen. In het jargon spreekt men dan doorgaans van campingrally’s.

Koersdoel bereikt

Ook wij beschikken niet over een glazen bol om te voorspellen of die wijsheid dit jaar al dan niet opgaat. Wat we wel weten, is dat de periode september-april uitzonderlijk goed is geweest voor het overgrote deel van de wereldbeurzen. Al valt het voor de Amerikaanse Standard&Poor’s500-index nog wel mee, met afgerond een winst van 5%, dus zelfs iets onder het historische gemiddelde.

Maar voor de Europese aandelenmarkten is het uiteraard een ander verhaal. De Eurostoxx50-index is in de periode september 2014 en april 2015 met afgerond 20% geklommen, ver boven het historische gemiddelde en sinds de bodem in oktober zelfs met circa 30%. De Chinese beurzen deden nog beter met ruim 60%. In die context mag het zeker niet verbazen als de beurzen het richting zomer een stuk rustiger aan doen.

We zijn met een cashpositie van ongeveer 15% voorbereid op een wat mindere periode. We laten ons daarbij niet inspireren door de periode van het jaar. We doen dat omdat enkele aangekochte waarden onze faire waarde, die wij als koersdoel hanteren, voor dit jaar hebben bereikt.

Partner Content