Positief vooruitkijken naar 2015

Het is twee decennia geleden dat de Europese beurzen nog zo zijn achtergebleven op de Amerikaanse aandelenmarkten.

Het beursjaar 2014 was geen grand-cru-jaar. Enkel het tweede kwartaal was er een stijging zoals de afgelopen jaren. Het tweede semester was negatief, en vooral dan het laatste kwartaal. Toch zijn we positief gestemd voor 2015. Vooral voor Europa denken we dat er veel meer in zit dan dit jaar. Het is twee decennia geleden dat de Europese beurzen nog zo zijn achtergebleven op de Amerikaanse aandelenmarkten. Er is de waarderingskloof met de Amerikaanse waarden (13 tegen 16 keer de gemiddelde verwachte winst), het hoge gemiddelde dividendrendement ten opzichte van de langetermijnrente (TINA-aspect), het stimuleringsbeleid van de Europese Centrale Bank, het lichte economisch herstel gesteund door lagere euro, en de kans op een verhoogde fusie- en overnameactiviteit.

Ook voor de opkomende markten zijn we positiever dan de marktconsensus. De argumenten daarvoor hebben we vorige week (zie IB 50A) nog uit de doeken gedaan. Het waarderingsverschil is nog hoger opgelopen en het pessimisme overheerst. Als Wall Street in 2015 de stijging van dit jaar nog eens kan overdoen, zou dat fantastisch zijn, maar daar rekenen we niet op. De Amerikaanse beurzen zullen de rugwind van de Amerikaanse centrale bank meer en meer moeten missen. Daar gaan we dus minder onze focus leggen.

Jaar van de comebacks

We zien 2015 vooral als het jaar van heel wat comebacks. Dat is typisch voor het rijpere gedeelte van de beurshausse. Dat zou bijvoorbeeld voor Europa betekenen dat de zwaar achtergebleven cyclische sectoren veel kansen hebben om een inhaalbeweging te maken. Het zal mogelijk nog enige tijd vergen, maar sectoren zoals energie, grondstoffen en landbouw zijn zo verguisd geweest dat een herstel zeker tot de mogelijkheden behoort.

Kijk bijvoorbeeld naar de prestatie van de telecom- en de nutssector dit jaar tegenover de afslachtingen van vorig jaar. We denken dat de Chinese beurs uitgebodemd is, na een lange berenmarkt. Daar verwachten we volgend jaar ook een verdere comeback. Wellicht kunnen ook andere opkomende markten in de voetensporen van China treden. Wel wordt het in de loop van het jaar uitkijken naar stijgende volatiliteit, meer schommelingen, die een voorbode kunnen zijn van een moeilijker 2016. Maar dat zijn zorgen voor later.

Partner Content