Groen naast zwart

Het kan nog even duren alvorens de olieprijs de opwaartse trend herneemt.

Het is op zijn minst ironisch dat uitgerekend Saoedi-Arabië de voorbije week de olieprijs deed opveren, na de bombardementen in Jemen. De streng islamitische woestijnstaat, die een sleutelland binnen de OPEC is (gemiddelde productiekostprijs van 27 USD per vat en met gigantische reserves), heeft het afgelopen jaar om politiek-strategische redenen de olieprijs een fameuze duik doen maken. Zonder die motieven zou Saoedi-Arabië zijn productie hebben teruggeschroefd en zou de daling nooit zulke vormen hebben aangenomen.

Het wil vooral een halt toeroepen aan de opmars van nieuwe productiemethodes zoals diepzee-exploitatie en teerzand- en schalieolie. Die technieken zijn tegen de huidige prijzen niet of nauwelijks rendabel, en meerdere projecten zijn dan ook bedreigd. Het gaat dus om marktaandeel, om dominantie.

Om efficiënt te zijn, moet die strategie enige tijd worden aangehouden. Zoals het goud na de klap in 2013 pas nu voluit aan het uitbodemen is, kan voor het zwarte goud misschien gelden dat we de bodem ongeveer hebben gezien. Maar het kan tot 2016 en zelfs tot 2017 duren eer de prijs weer een structureel opwaartse trend inzet.

Alternatieve keuzes

Met uitzondering van Technip, dat we als de primus inter pares in de Europese oliedienstensector beschouwen, focussen we voorlopig niet meer op uitbreidingen in de klassieke olie- en gassector voor het thema energie. We kijken daarbuiten, en dan komen we snel terecht bij alternatieve of groene energie. Met het Duitse PNE Wind (zie ook p. 12) zijn we al actief in de windenergiesector.

De afhankelijkheid van olie en gas kunnen we bij het zorgenkind Fred Olsen Energy verminderen door van de dochter naar het moederbedrijf over te stappen. Via Ganger Rolf (26% van Fred Olsen Energy) beleggen we ook in windenergie (rechtstreeks via Fred Olsen Renewables en onrechtstreeks via Fred Olsen Ocean) en zelfs in cruiselijnen (Fred Olsen Cruise Lines). U leest er alles over op p. 7.

Daarnaast kijken we naar andere deeldomeinen van de alternatieve energie, zoals zonne-energie en waterkracht. Een kandidaat daarvoor kan Velcan Energy zijn. Die kleine Franse speler staat al jaren onder de cashpositie en noteert tegen een halve keer de boekwaarde, in afwachting dat er schot in de projecten komt. Maar we wachten op de publicatie van de jaarcijfers alvorens we een beslissing te nemen.

Partner Content