Grillige landbouw

Landbouwsector is geen uitblinker in 2014

Vorige week hebben we een ‘round-up’ gemaakt van de strategie en daaruit voortvloeiend de aanpak van de voorbeeldportefeuille. Deze keer gaan we nader in op het specifieke thema ‘Landbouw’. Door een toenemende welvaart, een veel beter hygiëne en vooral ook een spectaculaire evolutie in de geneeskunde zitten we in een versnelde groeifase van de wereldbevolking. Tussen 1900 en 2000 was er een ware bevolkingsexplosie naar circa 6 miljard aardbewoner of bijna een verviervoudiging in bijna 1 eeuw tijd! De meeste modellen geven aan dat we tegen 2050 zullen evolueren naar circa 9 miljard aardbewoners.

Die explosieve bevolkingsgroei stelt grote uitdagingen aan de landbouwsector. Want vandaag gaan naar schatting 800 à 900 miljoen mensen of 12% van de wereldbevolking met honger slapen. En er dienen dus naar verwachting 2 miljard monden extra gevoed tegen 2050. De voedselproductie zal dan ook met 70% moeten toenemen om de hele wereldbevolking te voeden. Die ‘challenge’ wordt verder bemoeilijkt omdat er druk is op het gebruik van grond voor landbouw enerzijds en de verregaande verstedelijking anderzijds. Die laatste geeft aanleiding tot veranderende eetgewoonten met meer nood aan variatie richting vlees, fruit, groenten….

Geen bijdrage

De landbouwsector heeft dus nog steeds een glorieuze toekomst. De jongste jaren hebben echter aangetoond dat die groei niet tot rechtlijnige koersevoluties leidt. Er zijn de steeds oplopende schommelingen in de oogsten door grotere variaties in het klimaat met, weliswaar, een tijdelijke, maar wel enorme impact op de prijzen van landbouwgewassen. En die bepalen dan weer in belangrijke mate de beurskoersen van de landbouwaandelen.

Eerlijk is eerlijk, de landbouwsector is geen uitblinker in 2014. Landbouwaandelen hebben dan ook niet bijgedragen tot de (goede) performance van de voorbeeldportefeuille dit jaar. De verkochte participatie CF Industries was het enige succesverhaal binnen het landbouwthema dit jaar. Asian Citrus is een apart geval en zit er nog maar vrij recent in. Een aandeel met een zeer kansrijk verhaal op lange(re) termijn en met een zeer lage waardering en toch een bovengemiddeld risico. Maar de ‘klassiekers’ Deere&Company (ondanks zeer lage waardering), Nutreco (verhoopte verkoop Spaanse vleesactiviteiten gaat niet door) en Syngenta (lange, zware winter in Noord-Amerika) staan lager dan het jaarbegin. Enkel turn-aroundverhaal Tessenderlo Group heeft het tot nog toe dit jaar goed gedaan (circa 20% koersstijging).

We blijven achter deze waarden staan, ook al verwachten we geen spetterend koersverloop op korte termijn, gezien de zeer lage actuele prijzen voor onder meer maïs en palmolie. Met Wilmar International presenteren we u in de ‘Flash’ een nieuwe waarde uit de agribusiness, waarvan de koers ook al betere tijden heeft gekend. Maar het aandeel is vandaag echt wel goedkoop zodat het binnen de ‘Inside Selectie’ de nieuwe favoriet wordt voor het thema ‘landbouw’.

Partner Content