Geen supercyclus meer

We willen terugkeren naar minimaal 10% in het thema goud en metalen.

De hoogdagen van de Commodities Supercycle liggen al enige tijd achter de rug. De toonaangevende CRB-index, die zowat alle grondstoffen overkoepelt, kende zijn piek van 475 punten in 2008 vanaf de bodem van 145 punten in 2002. Na de economische en financiële crisis van 2008-2009 kwam er in 2011 nog een tweede piek van 375 punten, na de tussentijdse bodem van 200 punten in het voorjaar van 2009. Sindsdien vertoont de index een overwegend dalende tendens en staan we in de buurt van 280 punten. Na de terugval de voorbije twee maanden is dat niet meer zover boven het startniveau van 275 punten begin dit jaar.

Aderlating bij mijnbouwaandelen

De stevige daling van de grondstoffenprijzen heeft natuurlijk ook geleid tot een flinke aderlating bij de mijnbouwaandelen. Bij de metaalreuzen incasseerde het Braziliaanse Vale een van de zwaarste klappen. Het werd in drieën werd gedeeld (duik van 36 naar 11,5 USD), of een dreun van 66%. De ijzererts- en nikkelspecialist lijdt er vooral onder dat de ijzerertsprijs op een meerjarendieptepunt staat. De grote bedrijven – naast Vale ook Rio Tinto en BHP Billiton – proberen de kleinere, mindere rendabele spelers uit de markt te krijgen door hun eigen productie te verhogen en zo voor overaanbod te zorgen. Rond 13 USD hebben we het aandeel van Vale in twee schijven opgenomen in de voorbeeldportefeuille. Het kan enig geduld vergen, maar op termijn rekenen we toch op een stevig koersherstel. Al is het ook duidelijk dat een sterke dollar zelden of nooit in het voordeel van de grondstoffen speelt.

De overname van Lumina Copper en dus van het Taca Taca-project (koperproject in het noorden van Argentinië) bracht ons bewust bij First Quantum Minerals. We zien in First Quantum Minerals nu al een nieuwe basiswaarde voor de voorbeeldportefeuille (zie ook Flash in IB27B). First Quantum is een relatieve nieuwkomer in de kopermijnbouw, maar met een spectaculaire groeicurve. Uiteraard zal veel afhangen van de koper- en andere grondstoffenprijzen, maar binnen de sector beschouwen we First Quantum als een topper. Nu in een van de mijnen een staking aan de gang is, staat de koers extra onder druk. We liggen dan ook op vinkenslag om onze positie verder aan te vullen.

Tussentijds momentum

Bij de algemene bespreking van de portefeuillestrategie (zie IB 34B) hebben we aangekondigd dat we weer willen evolueren richting de minimale positie van 10%. Vandaar dat we een eerste positie hebben genomen in ArcelorMittal. Het is zoeken naar een tijdelijk of tussentijds momentum. Geen sinecure en voor relatief korte termijn.

Daarnaast richten we nu onze pijlen op Nyrstar (zie Flash p. 7). De kapitaaloperatie gebeurt tegen zulke extreme voorwaarden dat er misschien voor niet-aandeelhouders ook een zaak te doen valt. Maar ook hier zullen we behoedzaam te werk gaan, want succes is niet meteen gegarandeerd. Dat heeft de beursgeschiedenis van Nyrstar sinds 2007 voldoende bewezen. Dit zijn bovendien geen aandelen voor rustige langetermijnbeleggers.

Partner Content