7 tips om je fondsenportefeuille op te volgen

© iStock
Roel Van Espen medewerker Trends

Wie belegt in fondsen, vertrouwt zijn geld toe aan professionele beheerders. Toch is het geen goed idee om daarna nooit meer om te kijken naar je fondsenportefeuille. Enkele tips.

Via fondsen kan je je vermogen makkelijk spreiden over verschillende effecten. Een voordeel ten opzichte van individuele aandelen is het feit dat ze minder opvolging vergen. Dat betekent echter niet dat je fondsenportefeuille geen aandacht verdient. Wij polsten bij enkele fondsbeheerders naar 7 concrete tips.

1. Door te beleggen in fondsen, komt je geld inderdaad in handen van professionele beheerders. ‘Een dagelijkse opvolging van je portefeuille is dus niet nodig’, adviseert Rabobank. ‘Toch doe je er goed aan om je fondsen regelmatig – bijvoorbeeld één keer om de drie à vier maanden – te evalueren.’

2. Vergelijk het rendement van je fondsen met de benchmark waaraan de fondsbeheerder zich meet. ‘Wie actief beheerde fondsen kiest, moet rekening houden met een afwijking van die referentie-index’, weet AXA. ‘Indien een fonds het beter doet dan zijn benchmark, ga dan na of dit regelmatig het geval is en of het niet gaat om een gelukstreffer.’

3. ING raadt aan om ook naar objectieve ratings te kijken. ‘Die houden rekening met het genomen risico om een bepaald rendement te bereiken, hetgeen niet vervat zit in een benchmark. Bovendien maken zulke ratings het makkelijk om fondsen binnen eenzelfde categorie met elkaar te vergelijken.’

4. Belangrijk is om de prestaties van je beleggingsfondsen steeds te beoordelen op lange termijn. Onlinebank MeDirect legt uit: ‘Over meerdere jaren worden de slechte beursjaren gecompenseerd door goede. Met deze langetermijnvisie in het achterhoofd hoef je niet meteen te panikeren bij een daling op de financiële markten.’

5. ‘Reageer rationeel en niet emotioneel’, bevestigt AXA. ‘Verkoop je fondsen niet halsoverkop bij een correctie, maar overweeg om goedkoop bij te kopen. Wanneer echter blijkt dat het rendement van een fonds op langere termijn beduidend lager ligt dan dat van vergelijkbare fondsen, overweeg dan om het van de hand te doen. Zelfs al levert dit je een verlies op.’

6. MeDirect adviseert ook om op regelmatige basis – bijvoorbeeld elk jaar – na te gaan of de samenstelling van je fondsenportefeuille nog wel overeenkomt met je beleggersprofiel. ‘Door de waardestijging of -daling van bepaalde fondsen kan het evenwicht immers grondig verstoord geraakt zijn. In dat geval is een herbalancering noodzakelijk.’

7. Nog een laatste tip van ING: ‘Ga steeds in op de uitnodiging van je beleggingsadviseur. Die kan je met raad en daad bijstaan met de opvolging van je beleggingsportefeuille. Daarbij houdt hij rekening met je verwachtingen, je beleggingshorizon en je risicoprofiel.’

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content