Ilse De Witte

Waar blijft die groene taxshift?

Ilse De Witte Redacteur bij Trends

De belasting op arbeid is in België veel te hoog. Dat moeten we al jaar en dag horen van internationale instellingen. De recepten voor remediëring kregen we voorgekauwd: verschuif een deel van de lasten op arbeid naar consumptie, vermogen en milieuvervuiling. In het voorstel tot fiscale hervorming van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) vinden we extra belastingen op consumptie en vermogen terug, maar niets wat het milieu ten goede komt. De inkomsten uit milieubelastingen zijn in ons land bij de laagste in de Europese Unie.

Het renovatietempo vertraagt nu al, omdat de kosten sterk gestegen zijn. Een btw-verhoging zou de factuur nog hoger drijven.

Voor renovaties van woningen die ouder dan tien jaar zijn, zou de btw stijgen van 6 naar 9 procent door een ‘harmonisering’ van de btw-tarieven van 6 en 12 procent, op enkele uitzonderingen na. Het tempo van de renovaties vertraagt nu al, onder meer omdat lenen duurder is en de kosten om te renoveren sterk gestegen zijn. Een btw-verhoging zou de factuur nog hoger drijven.

België loopt achter op de rest van de Europese Unie, met een sterk verouderd en weinig energiezuinig woningpatrimonium. Het tempo van de renovaties zou moeten versnellen, als we tegen 2050 klimaatneutraal willen worden. Het is ook niet logisch dat de federale regering renovaties afremt met een hogere btw, terwijl de Vlaamse regering met premies een ‘nooit geziene renovatiegolf’ tot stand probeert te brengen.

De versnippering van de fiscale bevoegdheden maakt het complex om een vergroening van de belastingen door te voeren. Toch zou de federale regering met eenvoudige ingrepen een begin kunnen maken. Denk aan een hogere btw op producten die milieuvervuilend zijn, in plaats van een harmonisering van de btw. Vandaar de vraag: minister Van Peteghem, waar blijft die groene taxshift?

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content