NewB krijgt kapitaalverhoging niet rond

NewB is er niet in geslaagd om een kapitaalverhoging van 40 miljoen euro rond te krijgen, zoals gevraagd was door de Nationale Bank. Dat meldt Belga woensdag.

De deadline verstreek eind september. Hoe het verder moet met NewB, is onduidelijk. De bank zegt nog te wachten op een definitieve beslissing van de Waalse en Brussele regeringen over verdere investeringen in het project, maar het is wel al duidelijk dat 40 miljoen euro niet wordt gehaald.

De bank meldt in contact te staan met de Nationale Bank over verschillende scenario’s. De vraag is of NewB zijn banklicentie kan behouden en of het project eventueel voort kan zonder die licentie. In het slechtste geval komt er een liquidatieprocedure.

De bank wijst wel op de ‘gewijzigde realiteit op de financiële markten’, met sinds een aantal maanden hogere rentes die in het voordeel zijn van de banken.

Toch lijkt het weinig waarschijnlijk dat NewB zijn licentie kan houden. De National Bank beperkt haar commentaar tot de bevestiging dat ze zich zal beraden over de situatie ‘en als toezichthouder de nodige stappen zal zetten’. De timing daarvan is niet duidelijk.

Het spaargeld van de 20.000 klanten is veilig, benadrukt NewB. ‘De bank gaat niet failliet’, luidt het. Sowieso geldt een depositogarantie voor tegoeden tot 100.000 euro per bank en per persoon.

Voor de coöperanten is de situatie anders. Zij krijgen bij een eventuele ontbinding hun inleg terug ‘nadat aan alle verplichtingen is voldaan’. In december vindt een algemene vergadering plaats waarvoor de coöperanten nog een uitnodiging zullen krijgen.

De bank, die focust op ethisch bankieren, slaagde er na een jarenlange procedure pas begin 2020 in een bankvergunning te veroveren. Naast particulieren, investeerden ook middenveldorganisaties waaronder vakbonden en institutionele beleggers zoals de Brusselse en Waalse overheid en de universiteit ULB. De grootste investeerder was de Franse verzekeraar Monceau.

De Nationale Bank vroeg om de kapitaalverhoging zodat NewB zou kunnen groeien en om te voldoen aan de reglementaire kapitaalratio’s. De 20.000 klanten vertrouwen de bank samen 180 miljoen euro spaargeld toe, en voor 50 miljoen euro aan beleggingen. NewB verleende voor 7,3 miljoen euro kredieten.

Partner Content