Marc Lauwers (CEO Argenta) over jaarverslag Nationale Bank: ‘Boeings die neerstorten maken meer slachtoffers’

Patrick Claerhout
Patrick Claerhout redacteur bij Trends

De Nationale Bank luidde vorige week de alarmklok voor de kleinere banken. Zij zijn te afhankelijk van de rente-inkomsten uit de transformatie van spaardeposito’s in woonkredieten. De oplossing ligt volgens de Nationale Bank in marktconsolidatie en schaalvergroting. Marc Lauwers, de CEO van Argenta, wijst erop dat de schaal van een bank niet noodzakelijk recht evenredig is met de kwaliteit en de veiligheid.

Kwamen de opmerkingen van de Nationale Bank als een verrassing?

MARC LAUWERS. “Elke bankier weet dat de lage rente steeds meer op de resultaten en de balans weegt. Maar het is een probleem van de hele sector, niet enkel van de kleinere banken. Ook bij de grootbanken vertegenwoordigen de rente-inkomsten een belangrijk deel van de inkomsten.”

Bij de kleinere banken zijn de kosten minder onder controle en ligt de winst lager dan bij de grootbanken, schrijft de Nationale Bank.

LAUWERS. “De kernkapitaalratio van Argenta bedraagt 22 à 23 procent. Door veel kapitaal aan te houden, ligt ons rendement op eigen vermogen relatief laag. Bij een vergelijkbare kapitaalbasis komt onze winstgevendheid in de buurt van die van de grootbanken. Door de vele investeringen in IT, digitale kanalen, mensen, regelgeving en compliance, zijn de kosten de voorbije jaren fors gestegen, maar ze zijn onder controle. Argenta mikt op een kosten-inkomstenratio van maximaal 65 procent, wat in de gegeven omstandigheden behoorlijk is.”

KBC-baas Johan Thijs noemt rentegevoelige banken zonder andere inkomsten ‘eenmotorige vliegtuigjes’.

LAUWERS. “Ook Argenta werkt aan een gediversifieerd inkomstenmodel. Wij zijn een echte bank-verzekeraar met een verzekeringsactiviteit die goed is voor 25 tot 30 procent van de inkomsten, en in beleggen blijft Argenta groeien. Ik kan alleen maar vaststellen dat eenmotorige toestellen zeer wendbaar en minder complex zijn. Als een Boeing neerstort, maakt hij meer slachtoffers dan een klein vliegtuigje. Ik betreur dat de samenleving daarvoor weinig oog heeft en de lessen van de financiële crisis zo snel naar de achtergrond verdwijnen. Hoe groot willen we dat een financiële instelling kan worden? Groter is niet noodzakelijk slechter, maar té groot is zeker niet goed.”

Volgens de Nationale Bank moeten kleinere banken hun schaal vergroten. De fusie van Crelan en AXA Bank wordt toegejuicht.

LAUWERS. “Schaal kan een deel van het antwoord zijn, omdat schaal toelaat de investeringen over een zo groot mogelijke groep van klanten te spreiden. Maar wat is de ideale schaal? Crelan en AXA fuseren en worden even groot als Argenta. Consolidatie kan, als die niet goed wordt uitgevoerd, veel geld kosten. Ik geloof in samenwerking, zoals die tussen Argenta, AXA, Crelan, vdk en bpost voor het beheer van betaalautomaten.”

De Nationale Bank vindt dat de banken hun producten correct moeten tariferen om hun model leefbaar te houden. Bij Argenta zijn alle betaaldiensten gratis.

LAUWERS. “Ik heb altijd verklaard dat we de gratis dienstverlening voor de zichtrekening zouden volhouden zolang dat kan. Door de evolutie van de rente zijn liquiditeiten een kostenpost geworden, en de investeringen in het betaalverkeer nemen hand over hand toe. De vraag is of er nog marge rest voor inkomsten voor de bank. We blijven het belangrijk vinden een gratis basisaanbod van betaaldiensten aan te bieden, en onderzoeken de mogelijkheden.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content