Gentse start-up Trensition biedt gedetailleerde trendvoorspellingen

© Getty Images/iStockphoto
Roel Van Espen medewerker Trends

Trensition analyseert de evolutie van trends. De Gentse start-up baseert zich daarvoor op tientallen miljoenen documenten van duizenden openbare databronnen.

Wat doet Trensition? “Via onze systemen en algoritmes bieden we gedetailleerde trendinzichten op maat van onze klanten”, zegt oprichter Mike Vanderroost. “Die zijn bruikbaar in veel sectoren om strategische en innovatieplannen op te stellen en bij te sturen.”

Wat maakt de analyses uniek? “We werken volledig datagedreven, op basis van publiek toegankelijke bronnen. Anders dan de traditionele spelers houdt Trensition altijd rekening met de context waarin een bedrijf actief is: de industrie, de regio, de concurrenten.”

Waaruit bestaat het team? “Ik heb Trensition in oktober 2019 samen met Vincent Defour en Mathias Colpaert opgericht. Ik heb een overwegend academische achtergrond, maar werkte ook voor Vlaamse technologiebedrijven. Mathias heeft als software-ingenieur grote innovatieprojecten gedaan, en Vincent werkte als strategie- en innovatieconsultant voor grote bedrijven.”

Hoe is het idee ontstaan? “In 2017 botsten we op enkele foutieve trendvoorspellingen van Gartner, een grote speler in de markt. We onderzochten welke methodologie erachter schuilde, identificeerden de tekortkomingen en besloten al onze vrije tijd te wijden aan de ontwikkeling van een meer transparante en puur datagedreven werkwijze.”

Krijgt Trensition externe steun? “We richtten onze bv op met eigen middelen. Bijna alle inkomsten gebruiken we voor de groei van ons bedrijf. Voor de nabije toekomst mikken we op externe Vlaamse subsidies voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.”

Wie zijn de klanten? “Onze klanten zijn vooral actief in de financiële sector, maar we richten ons ook op andere sectoren. Onze inzichten zijn een meerwaarde voor elke grote organisatie waarvoor strategie en innovatie cruciaal zijn, ook overheden en universiteiten.”

Wat brengt de toekomst? “We willen een snelle expansie naar het buitenland realiseren. We ontwikkelen ook een onlineplatform waarop onze klanten trendanalyses kunnen uitvoeren. Daarnaast willen we met universiteiten en andere bedrijven een expertisecentrum oprichten voor kwantitatief trendonderzoek.”

Partner Content