Alan wil extralegale ziekteverzekering voor werknemers opwaarderen

CEDRIC DE VLEESCHAUWER "We willen de ziekteverzekering als extralegaal voordeel opwaarderen." © EMY ELLEBOOG
Melanie De Vrieze Freelance

Met zijn digitale ziekteverzekering concurreert het Franse Alan met de klassieke verzekeraars. Maar de ambitie gaat verder: het groeibedrijf wil de verzekering voor werknemers heruitvinden. Daartoe haalde het onlangs nog 185 miljoen euro op. “De werkgevers beginnen in te zien dat het welzijn van hun medewerkers een gedeelde verantwoordelijkheid is”, zegt Cedric De Vleeschauwer, die de Belgische tak leidt.

Alan, opgericht in 2016, is een van de snelst groeiende scale-ups in Frankrijk. Vorig jaar lanceerde het bedrijf zijn app ook in ons land. De digitale verzekeraar wil de gezondheidssector vernieuwen. “Onze rol als verzekeringsmaatschappij is slechts het startpunt”, zegt algemeen directeur Cedric De Vleeschauwer. “Onze missie is de gezondheidszorg persoonlijker en toegankelijker te maken. De ziekteverzekeraars zijn te reactief: iemand wordt ziek, maakt kosten en krijgt nadien een terugbetaling. Het is beter te vermijden dat iemand ziek wordt. Onze app geeft gebruikers toegang tot gepersonaliseerde gezondheidszorg met aandacht voor preventie.”

Alan lanceerde al een medische chat, waar verzekerden rechtstreeks vragen kunnen stellen aan een huisarts. Een volgende stap is psychologische ondersteuning bieden met een hotline, waar de leden dag en nacht met een psycholoog kunnen bellen. “Zulke zaken doen misschien niet meteen aan een verzekeraar denken, maar wij vinden ze belangrijk”, zegt De Vleeschauwer.

Nieuwe dynamiek

Alan pakt nog enkele pijnpunten in de gezondheidszorg aan: “Met onze digitale aanpak vermijden we de papierwinkel. Onze leden zien op een snelle en transparante manier wat gedekt is. Er ontstaat ook een nieuwe dynamiek. Bij ziekte of een ongeval wil je niet in een wachtrij belanden, je wilt onmiddellijk antwoorden op je vragen. Wij beantwoorden die in minder dan twee minuten. Terugbetalingen voeren we de dag zelf uit, zodat het geld binnen de 72 uur op de rekening staat.”

Alan richt zich in eerste instantie vooral op bedrijven. In Europa verzekert het al meer dan 150.000 werknemers in 9000 bedrijven. “De business-to-businessmarkt is de interessantste markt”, legt Cedric De Vleeschauwer uit. “Vrijwel elke werkgever biedt een ziekteverzekering aan als extralegaal voordeel. Maar jammer genoeg wordt dat vaak gereduceerd tot een vodje papier, waardoor het ondergewaardeerd is en weinig tastbaar voor de werknemers. Daar willen wij verandering in brengen door het extralegale voordeel op te waarderen. De werkgevers beginnen in te zien dat het welzijn van hun medewerkers een gedeelde verantwoordelijkheid is.”

Om voort te investeren in het product en om de activiteiten in België en Spanje te laten groeien, heeft het Franse bedrijf net 185 miljoen euro opgehaald, tegen een waardering van 1,4 miljard euro. Tegen 2023 wil Alan meer dan 1 miljoen leden verzekeren, van wie minstens 100.000 in België. Tegelijk wil het winstgevend zijn op zijn thuismarkt Frankrijk. Met het opgehaalde geld zal Alan ruim 400 medewerkers aanwerven in de drie landen waar het actief is.

Asynchroon werken

Die aanwerving gebeurt op een heel specifieke manier, “want Alan heeft een aparte bedrijfscultuur, waar niet iedereen zich per definitie in thuis voelt”, zegt De Vleeschauwer. Die bedrijfscultuur en de manier waarop de teams werken, zijn essentieel voor de scale-up. Een aantal leiderschapsprincipes sturen de groei, de organisatie en het product. Radicale transparantie is een van die waarden. De medewerkers hebben geen geheimen voor elkaar. “Iedereen weet hoeveel de anderen verdienen en hoeveel aandelen ze in het bedrijf bezitten”, stelt De Vleeschauwer. “Niet iedereen vindt dat een gemakkelijke manier van werken, maar zo vermijden we veel interne politiek.”

Bij Alan vind je geen managers in de traditionele zin van het woord. Alan werkt met distributed ownership: iedereen is verantwoordelijk voor zijn takenpakket en regelt zijn werk zelf. Medewerkers beslissen zelfstandig wanneer ze vakantie nemen en hoeven geen goedkeuring te vragen. “Onze medewerkers krijgen veel vrijheid, maar hebben ook veel verantwoordelijkheid. We gaan ervan uit dat ze voldoende matuur zijn”, verklaart De Vleeschauwer.

Aan vergaderen verspillen ze bij Alan geen tijd: “We geloven niet in meetings waar tien mensen in een vergaderzaal twee uur lang de agendapunten één voor één bespreken. Niet iedereen is even goed voorbereid: sommigen hebben alles in detail gelezen, terwijl anderen nauwelijks weten wat er op de agenda staat. Zo praat je naast elkaar. In vergaderingen wordt ook meer geluisterd naar extraverte mensen, die harder durven te roepen of op tafel te slaan, terwijl introverte mensen evenzeer interessante meningen hebben, die zo deels verloren gaan.”

Daarom werken de medewerkers bij Alan asynchroon. In plaats van een vergadering bijeen te roepen nemen ze schriftelijk beslissingen. “We geven collega’s twee, drie dagen de tijd om hun mening te geven. Op die manier kunnen ze zich voldoende voorbereiden en delen ze hun inzichten.”

Ten slotte zijn prioriteiten belangrijk. “Medewerkers moeten voorrang geven aan A+-problemen”, legt Cedric De Vleeschauwer uit. “Mensen hebben bewust of onbewust de neiging eerst naar de makkelijk op te lossen zaken te grijpen, maar dat zijn niet per se de belangrijkste zaken. We pushen hen om hun impact op het bedrijf zo groot mogelijk te maken, meestal door de moeilijkste problemen het eerst aan te pakken. Op het eerste gezicht is zo’n A+-probleem bijna onmogelijk op te lossen, tot je het in stukjes hakt en die stap voor stap aanpakt.”

Schriftelijke communicatie, geen titels, radicale transparantie en geen top-downbeslissingen zorgen voor een unieke bedrijfscultuur. “We claimen niet dat onze cultuur beter is dan een andere, maar wie bij ons wil werken, moet zich goed voelen bij die waarden”, stelt De Vleeschauwer.

De digitale verzekeraar besteedt daarom veel tijd aan de aanwervingen. Om de match goed in te schatten, houden ze zeven gesprekken met de kandidaten. “Het proces is heel goed uitgedacht. Elke stap heeft een specifiek doel. Met de eerste stap, het schriftelijk beantwoorden van enkele vragen, gaan we bijvoorbeeld na of iemand zich gemakkelijk schriftelijk kan uitdrukken, want dat is een essentieel onderdeel van onze asynchrone werkmethode.”

Weg met status quo

De naam Alan verwijst naar Alan Turing, de grondlegger van de informatica en de artificiële intelligentie, en naar Alan Watts, die de oosterse filosofie naar het Westen bracht. “Op YouTube circuleerde jaren geleden een filmpje van een marmot die ‘Alan’ riep. Dat diertje gebruiken we nu als onze mascotte.”

In 2020 startte Alan in België met zeven medewerkers. Het team groeide al snel uit tot meer dan twintig medewerkers. Tegen het einde van dit jaar moeten het er 35 zijn. Sinds de opstart in België zijn onder meer Officient, Too Good to Go, Skipr en Rydoo verzekerd bij Alan. Het grootste struikelblok om bedrijven te overtuigen is dat ze vaak vasthouden aan het status quo. “Elke innovatieve speler krijgt daarmee te maken”, weet De Vleeschauwer. “We maken bedrijven duidelijk dat er een alternatief bestaat voor de oude manier van ziekteverzekeringen aanbieden. Bedrijven beslisten ooit om een ziekteverzekering te nemen en betaalden daar gewoon voor, maar voor de rest waren ze er weinig mee bezig. Dat draagt weinig bij tot hun employer brand. Dat willen we veranderen. Bedrijven betalen dezelfde prijs – we zijn niet duurder of goedkoper dan een andere ziekteverzekeraar – maar we pakken het wel op een andere manier aan.”

Trends selecteert grensverleggende thema’s en verhalen. Alan verdient het label voor zijn ambities om de ziekteverzekering voor werknemers te hervormen en zijn vernieuwende bedrijfscultuur.

CEDRIC DE VLEESCHAUWER
CEDRIC DE VLEESCHAUWER “Bij Alan weet iedereen hoeveel de anderen verdienen en hoeveel aandelen ze in het bedrijf bezitten.”© EMY ELLEBOOG

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content