Trichet: ‘De euro werd nooit bedreigd’

© reuters

“Ik denk niet dat de euro gered moet worden, gewoon omdat hij nooit bedreigd werd”, dat is de straffe uitspraak van Jean-Claude Trichet, de Franse oud-voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB).

“Ik denk niet dat de euro gered moet worden, gewoon omdat hij nooit bedreigd werd”, dat is de straffe uitspraak van Jean-Claude Trichet, de Franse oud-voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB).

“De euro is een munt die uitgegeven wordt door de centrale bank van een economisch geheel dat betere economische fundamentals vertoont dan de meeste andere grote ontwikkelde landen. Of we het nu hebben over het extern evenwicht, het begrotingstekort of de schuldenlast, de eurozone zit in haar geheel in een gunstiger positie dan de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk, en als het over de toestand van de begroting gaat, staat ze er steviger voor dan Japan.”

“Het draait vooral om de geloofwaardigheid van een aantal Europese overheden en de financiële en economische instabiliteit die daaruit voortvloeit. Als de landen in moeilijkheden de nodige hervormingen doorvoeren en hun belofte nakomen om orde op zaken te stellen in hun begrotingsrekeningen, dan kan de ECB met een grote kans op succes uitzonderlijke, onconventionele maatregelen nemen.”

De ECB gaat een hele stap verder door een programma voor onbeperkte inkoop van overheidsobligaties aan te kondigen.

Trichet: “De ECB is de eerste centrale bank ter wereld die al van bij de uitbraak van de crisis onconventionele maatregelen nam. De voorbije vijf jaar heeft ze twee standaardregels verlaten. Door de commerciële banken onbeperkt liquide middelen te bezorgen tegen een vaste rente. En door op de secundaire markt overheidsobligaties op te kopen. Europa moet de rest van de wereld, en dus zijn schuldeisers, dringend aantonen dat het het zeer ernstig meent met de financiële en economische stabiliteit.”

“Het succes van het jongste plan van de ECB hangt af van een combinatie van drie maatregelen. De verbintenis van de landen in moeilijkheden om hun openbare financiën weer op de rechte weg te brengen. De naleving van de belofte van de andere landen van de eurozone om hen te hulp te komen. En de verbintenis van de ECB om staatsobligaties in te kopen op voorwaarde dat de beloften van de regeringen wel degelijk worden nagekomen.”

U benadrukt het weerstandsvermogen van de euro tegen de crisis en toch merken we bij de bevolking een zekere teleurstelling.

Trichet: “Er zitten zeventien landen in de eurozone. Geen enkele regering, geen enkele publieke opinie vindt in meerderheid dat een uitstap uit de euro een goed idee is. Ik denk dat je het eerder moet hebben over twijfels over de eenheidsstrategie die door de Europeanen gevolgd wordt. Maar is dat niet normaal? In de eerste plaats heeft de crisis alle economische en financiële strategieën in de meeste geavanceerde landen op de helling gezet. Dezelfde discussie over de economische strategie duikt ook op in de VS en Japan.”

“Het Europese project heeft ons bijna 70 jaar vrede, voorspoed en het formidabele historische succes van de eenmaking van Europa opgeleverd. De nieuwe generatie beschouwt die verwezenlijkingen als normaal en beseft niet dat de opbouw van Europa een doorslaggevende rol gespeeld heeft. Het is dan ook normaal dat er twijfel rijst in de publieke opinie.”

Behoort de Europese voorspoed tot het verleden?

Trichet: “Helemaal niet. Sommige landen gaven blijk van een opmerkelijk weerstandsvermogen tegen de crisis. Dat zijn de landen die op voorhand al aanzienlijke economische en budgettaire aanpassingen doorvoerden. Duitsland slaagt erin om in volle crisis arbeidsplaatsen te scheppen. Vertrekkend van de moeilijke toestand die volgde op de hereniging, wist het vanaf 1999 zijn concurrentiekracht te herstellen en zijn openbare financiën in evenwicht te brengen. Die dubbele inspanning werpt vruchten af. Ook Zweden, dat na de crisis van de jaren negentig zijn evenwicht teruggevonden heeft, doorstaat de crisis goed door een aanzienlijke daling van zijn openbare bestedingen in verhouding tot zijn bbp. Ook Canada geeft om dezelfde redenen blijk van een grote standvastigheid.”

(L’Expansion)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content