Gesprekken over nalatenschap: zo vermijdt u dat emoties hoog oplopen

© Getty Images

Gesprekken over schenkingen en erfenissen zijn dikwijls emotioneel geladen. Acht tips om ze tot een goed einde te brengen.

1. Schuif uw successieplanning niet op de lange baan

Het is verleidelijk om niet te praten over successieplanning en de erfgenamen later alles zelf te laten regelen. “Zo vermijd je de confrontatie en moet je geen pijnpunten oplossen”, zegt notaris Bart Van Opstal. “Het is een gemakkelijke houding, maar wel een die doorgaans meer problemen veroorzaakt dan ze oplost.”

2. Voel u niet verplicht om te schenken

Door de nadruk op schenkingen wordt wel eens vergeten dat successieplanning veel meer omvat dan enkel schenkingen.

3. Praten helpt om geruzie te vermijden

Wat ook het motief van successieplanning is, alle experts zijn het erover eens dat een open communicatie de sleutel is om geruzie te vermijden.

4. Successieplanning begint bij introspectie en een goede voorbereiding

‘Het begint bij een goede voorbereiding en enige introspectie. Soms loopt het al fout omdat de ouders zelf geen zicht hebben op hun financiële situatie’, zegt Anouk Moors, vzw Bemiddeling.

5. Houd de aangetrouwde familie buiten de gesprekken

‘Dat is toch weer een extra beladen factor, die de gesprekken vaak bemoeilijkt’, zegt Ann Maelfait, Rivus Advocaten.

6. Geloof niet wat u denkt. Praat over uw veronderstellingen en twijfels

Discussies over successieplanning worden ook bemoeilijkt doordat de partijen rondom de tafel uitgaan van hun eigen veronderstellingen, en daar een hele keten aan conclusies of beslissingen op baseren.

7. Moffel schenkingen niet weg

Het loopt vaak fout als ouders regelingen treffen met een van hun kinderen, en de andere kinderen daar niet van op de hoogte zijn.

8. Leg uit waarom u voorwaarden koppelt aan een schenking

Ook voorwaarden aan schenkingen liggen soms gevoelig. Het klassieke voorbeeld: ouders schenken een woning, maar behouden nog wel het vruchtgebruik, zodat ze er zelf kunnen blijven wonen of de huurinkomsten nog ontvangen.

Partner Content