Een nieuwe lente, een nieuwe netbeheerder

Daan Killemaes
Daan Killemaes Hoofdeconoom Trends

De aanstelling van de netbeheerder van het hoogspanningsnet is een politieke processie van Echternach. Halen we deze lente eindelijk de finish?

Het heeft al wat voeten in de aarde gehad, die aanstelling van een onafhankelijke beheerder van het Belgische hoogspanningsnet. “In de lente komt het ervan,” belooft de regering, goed wetend dat ze zichzelf zo tijd koopt tot 21 juni.

Bedrijven met een verbruik van meer dan 40 gWh zijn sinds april 1999 vrij om hun elektriciteitsleverancier te kiezen. Dat deel van het net zal door Electrabel aan een nieuwe netbeheerder worden verkocht. De regering leek voor de aanstelling van die netbeheerder echter te wachten tot de Creg, de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, een idee gaf van juiste tarieven voor het transport van elektriciteit over het hoogspanningsnet, en de Creg leek daar op haar beurt mee te wachten tot de regering een netbeheerder aanwees. Intussen lobbyde Electrabel zich te pletter om zijn hoogspanningsnet zo duur mogelijk te kunnen verkopen.

De Creg doorbrak vorige week misschien deze impasse, en wel door formules te publiceren. Aan de hand van deze formules, die de vervangingswaarde van het hoogspanningsnet als uitgangspunt nemen, kan men een billijke winstmarge berekenen die de netbeheerder mag verdienen om het in het netwerk en het netbeheer geïnvesteerde kapitaal te vergoeden. Op die manier kunnen dan ook billijke transporttarieven berekend worden. De vervangingswaarde van het hoogspanningsnet is in opdracht van de Creg door drie revisoren geschat op 130 à 140 miljard frank.

Op basis van de berekende billijke jaarlijkse winstmarge voor de netbeheerder, kan dan de eigenlijke marktwaarde van de netbeheerder geschat worden. Geciteerde cijfers zijn 60 à 80 miljard. De waardering is vanaf deze week het agendapunt tijdens onderhandelingen tussen de regering, Electrabel en de gemeenten, ook met het oog op een beursgang van de netbeheerder.

Electrabel en SPE willen hun net uiteraard zo duur mogelijk verkopen, wat hogere transporttarieven impliceert. De regering wil die tarieven zo laag mogelijk. De Creg trachtte in haar formules een zeker evenwicht te bouwen. De tarieven moeten voldoende laag zijn om het algemeen belang te dienen, maar ook voldoende hoog zodat de netbeheerder voldoende middelen heeft om het netwerk te onderhouden en eventueel uit te breiden.

Alle partijen zien op het eerste gezicht geen graten in de Creg-formules. Dat belooft voor een snelle afwikkeling van de onderhandelingen, want de factuur die de nieuwe netbeheerder aan Electrabel moet betalen voor het hoogspanningsnet was tot nu hét struikelblok in het hele dossier.

Daan Killemaes

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content