Directie Delhaize legt nieuw voorstel op tafel

Archiefbeeld: Staking bij een filiaal van Delhaize

De directie van Delhaize heeft tijdens overleg onder begeleiding van een facilitator een nieuw voorstel op tafel gelegd in een poging om het sociaal conflict over de verzelfstandiging van 128 eigen winkels te beëindigen. De vakbonden zullen de komende dagen hun achterban consulteren. Dat hebben de verschillende partijen bevestigd.

“We kunnen bevestigen dat er tijdens de vergadering, die in een constructieve sfeer verliep, een voorstel van protocolakkoord op tafel is gelegd”, zegt Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver. “We hopen dat dit voorstel in de loop van volgende week tot een akkoord zou kunnen leiden.”

‘Ultiem voorstel’

Over de inhoud van het voorstel wil Dekelver niet veel kwijt. Maar het is wel duidelijk dat Delhaize niet afstapt van de plannen om de 128 eigen winkels te verzelfstandigen. Voor een kwart ervan is intussen al een zelfstandige overnemer gevonden. Het voorstel heeft betrekking op de begeleidende maatregelen en de garanties voor de werknemers van die winkels. 

Wilson Wellens van de liberale vakbond spreekt van een “ultiem voorstel” van de directie. “Het komt niet overeen met wat wij op tafel hebben gelegd, maar het is ook niet hetzelfde als wat de directie in maart had aangekondigd”, zegt de ACLVB’er. Hij laat het aan de achterban om te beslissen of het voldoende is. In elk geval toont het nieuwe voorstel volgens hem wel aan “dat de strijd niet tot niets heeft geleid”. 

Negatiever

Aan Franstalige vakbondszijde is de toon negatiever. “Peanuts”, zegt Myriam Delmée van de socialistische vakbond. “Ik zou liegen als ik zou zeggen dat we helemaal niets hebben, maar het is niets substantieels.” Volgens haar kon er over geen enkele van de drie zaken die de vakbonden essentieel vonden met de directie gesproken worden. Het ging dan met name om de intrekking van het verzelfstandigingsplan, een sociaal plan voor de werknemers die willen vertekken en garantie op vakbondsvertegenwoordiging in de verzelfstandigde winkels. 

“Voor mij is dit een slecht voorstel”, reageert Myriam Djegham van de christelijke vakbond. “Het bevat geen enkele stap vooruit ten opzichte van waarvoor de werknemers gevochten hebben.” Volgens haar bevat het voorstel alleen maatregelen die de directie goed uitkomen. Ze geeft het voorbeeld van een “aanmoedigingspremie om met pensioen te gaan”, die volgens haar een manier is om zich te ontdoen van de oudste werknemers en de verkoop van de winkels gemakkelijker te maken”. 

Ook minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS), die de facilitator had aangesteld, bevestigt dat de directie van Delhaize een nieuw voorstel heeft gedaan, nadat er deze week “verschillende constructieve gesprekken” waren. “Ik dank de facilitor, Robert Tollet, die erin geslaagd is om de sociale dialoog terug op te starten in een zeer moeilijke context”, aldus de minister

Lees ook:

Partner Content