Verzekering tegen inkomensverlies geldt enkel bij arbeidsongeschiktheid (en niet bij tijdelijke werkloosheid)

© iStock
Ilse De Witte Redacteur bij Trends

We zijn allemaal een beetje een slachtoffer van het coronavirus covid-19, maar we kunnen niet allemaal een beroep doen op een verzekering gewaarborgd inkomen. Verzekerden kunnen hun verzekering enkel aanspreken wanneer het virus arbeidsongeschiktheid veroorzaakt.

Door de lockdown zijn meer dan 1 miljoen werknemers tijdelijk werkloos. Meer dan 100.000 Vlaamse ondernemers vroegen al de coronahinderpremie aan, omdat ze moesten sluiten. Ondanks alle overheidssteun hebben zeer veel Belgen de voorbije anderhalve maand veel minder inkomen dan normaal. Duizenden mensen liggen in het ziekenhuis, na een besmetting met het coronavirus. Er zijn mensen die thuis uitzieken. Er zijn mensen die in quarantaine zitten, nadat familieleden of naasten besmet geraakten met het virus. Wij vroegen de experts van Vanbreda Risk & Benefits, de grootste onafhankelijke verzekeringsmakelaar in ons land, wanneer een verzekering gewaarborgd inkomen helpt het verlies aan inkomen op te vangen.

Evelyne Lauwers, die alles weet van de verzekering gewaarborgd inkomen voor werknemers, valt met de deur in huis. Werknemers die tijdelijk werkloos zijn, komen niet in aanmerking voor een uitkering van de verzekering. Ze legt uit dat een verzekering gewaarborgd inkomen bedoeld is om het inkomensverlies op te vangen bij mensen die niet kunnen werken. “Deze verzekering biedt een broodnodige aanvulling op de beperkte wettelijke tussenkomst in geval van arbeidsongeschiktheid. Het is cruciaal dat een aandoening aan de basis ligt van de onmogelijkheid te werken.” Dat kan een fysiek of een psychisch probleem zijn dat de werknemer verhindert zijn gebruikelijke baan uit te oefenen. Die aandoening kan het gevolg zijn van een ziekte, een ongeval of zelfs een bevalling.

Voor wie lang genoeg ziek is

Er komt dus ook een dokter aan te pas, die voor rekening van de verzekeraar een inschatting maakt van de economische impact of het loonverlies als gevolg van de aandoening. “In een regime van tijdelijke werkloosheid zonder arbeidsongeschiktheid zal een verzekering gewaarborgd inkomen geen tussenkomst verlenen”, zegt Evelyne Lauwers.

Wie vermoedelijk besmet is, maar geen ernstige symptomen ontwikkelt, kan in theorie blijven werken. Maar die besmette persoon blijft in de praktijk beter thuis, om verdere besmettingen te vermijden. Als thuiswerk niet mogelijk is, valt een werknemer in die situatie terug op tijdelijke werkloosheid. Daar komt de verzekeraar dus niet in tussen. Ook wie uit voorzorg thuis moet blijven van de dokter omdat er een besmetting in de familie is, is niet arbeidsongeschikt en kan geen beroep doen op de verzekering gewaarborgd inkomen.

Mo Boujedianne, die gespecialiseerd is in de verzekering gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen, voegt eraan toe: “Als de verzekerde arbeidsongeschikt wordt ten gevolge van een coronabesmetting is er wel een dekking in de polis gewaarborgd inkomen. Er zal dan een uitkering zijn, na het verstrijken van de gekozen wachttijd. Meestal bedraagt die wachttijd dertig dagen. Er is geen uitsluiting in de polissen voor arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een pandemie.”

De verzekering gewaarborgd inkomen voor werknemers voorziet ook in een ‘eigenrisicotermijn’ of ‘carenzperiode’. Evelyne Lauwers: “Die periode kan je vergelijken met een franchise bij een andere verzekering. Er is altijd een periode waarin het loonverlies voor rekening van de werknemer is.” Bij werknemers valt die eigenrisicotermijn doorgaans samen met de periode, waarin ze via hun werkgever een gewaarborgd inkomen krijgen. Meestal bedraagt die periode één maand. Zo is er geen loonverlies voor de werknemer.

Moederschapsverlof wel, ouderschapsverlof niet

Bij een bevalling heeft een werknemer recht op vijftien weken moederschapsverlof. Tijdens het moederschapsverlof kunnen werknemers de kloof tussen de uitkering van de ziekteverzekering en hun loon dichten dankzij de uitkering van de verzekering gewaarborgd inkomen. Wie ouderschapsverlof neemt om de kinderen op te vangen of wie verlof neemt om voor een ziek familielid te zorgen, heeft geen recht op een uitkering in het kader van het gewaarborgd inkomen.

Evelyne Lauwers merkt op dat in sommige gevallen wel een tussenkomst is voor wie ziek wordt tijdens zo’n verlof. Stel dat u arbeidsongeschikt wordt tijdens een periode van voltijds of deeltijds tijdskrediet of een thematisch verlof zoals ouderschapsverlof, dan voorzien de verzekeringscontracten met een optionele waarborg tijdskrediet in een tussenkomst zodra de arbeidsongeschiktheid langer duurt dan de voorziene periode van loopbaanonderbreking.

Nieuwe aansluitingen

Voor werknemers kunnen als vanouds verzekeringen voor gewaarborgd inkomen worden afgesloten. Voor zelfstandigen ligt dat iets moeilijker. Mo Boujedianne legt uit dat de verzekeraar medische formaliteiten vraagt bij het afsluiten van een polis gewaarborgd inkomen door een zelfstandige. “Afhankelijk van de hoogte van de gevraagde dekking en de leeftijd van de verzekerde kan dat gaan van een medische vragenlijst die de verzekerde zelf moet invullen tot een doktersbezoek met bijbehorende labo-onderzoeken op bloed en urine en zelfs een cardiologisch onderzoek. Die onderzoeken kunnen in de huidige omstandigheden niet doorgaan. De meeste maatschappijen zijn daarom soepeler. De grenzen werden bijvoorbeeld verhoogd, zodat je minder snel bij de dokter moet langsgaan en er aanvaarding kan zijn op basis van een medische vragenlijst. Op die manier heb je al een degelijke dekking in afwachting van versoepeling van de maatregelen en kan je nadien de verzekerde bedragen alsnog verhogen.”

Aandachtspunten voor verzekering gewaarborgd inkomen

Evelyne Lauwers stelt vast dat de verschillen tussen verzekeringspolissen zich vooral situeren in de waarborgen voor psychische aandoeningen. “In tegenstelling tot fysieke aandoeningen wordt de tussenkomst van de verzekeraar doorgaans beperkt tot twee ononderbroken jaren.”

Ze vindt het belangrijk dat werkgevers aandacht besteden aan het afstemmen van de carenztijd voor werknemers op de periode van gewaarborgd loon. “Op die manier verliest de werknemer geen inkomen en sluit de tussenkomst van de verzekering naadloos aan op het loon dat de werkgever garandeert bij arbeidsongeschiktheid.”

Tot slot beveelt Evelyne Lauwers de werkgevers aan de uitkeringen te herwaarderen tijdens de carrière van de werknemer, zodat die werknemer in arbeidsongeschiktheid geen koopkracht verliest bij een langdurige afwezigheid van het werk.

Is een besmetting op het werk een arbeidsongeval?

De werkgevers zijn wettelijk verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor hun personeel. Maar ook deze verzekering biedt geen soelaas bij een pandemie. “Er is een letsel dat ontstaan is door een plotse gebeurtenis die waarschijnlijk heeft plaatsgevonden tijdens de arbeid”, stelt Geert Vermeir van het juridisch kenniscentrum van SD Worx. “Maar er is een belangrijk bewijsprobleem. Hoe kan je bewijzen dat iemand het virus op de werkvloer heeft opgelopen? De werknemer ging misschien na het werk nog naar de supermarkt of de kinderen op school afhalen. Het is bijna onmogelijk dat onomstotelijk te bewijzen.”

Lees ook:Besmetting met coronavirus op het werk: arbeidsongeval, beroepsziekte of geen van beide?

Partner Content